SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Ticari Pilot Lisans (CPL) işlemleri

Ticari pilot lisansı almak için yapılan müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

 • En az 18 yaşında olmak
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak
 • SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
 • Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş yetenek testinde başarılı olmak
 • Yönetmeliklerde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak
 • Adayın Adli Sicil Kaydı bulunmadığını göstermek


İmtiyazlar
Ticari pilot lisansına sahip bir pilot; aldığı eğitim ve kurs programına bağlı olarak aşağıda belirtilen imtiyazların tümünü veya bir kısmını kullanabilir:

 • PPL(A) imtiyazlarını kullanmak
 • Ticari hava taşımacılığı yapmayan herhangi bir uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmak
 • Tek pilota sertifikalı ticari hava taşımacılığı yapan hava araçlarında sorumlu pilot olarak uçmak
 • Ticari hava taşımacılığı yapan bir uçakta ikinci pilot olarak uçmak


Uçuş Eğitimi
Aday, Entegre Eğitim sonunda CPL sahibi olabilmek için Minimum 150 saat, Modüler Eğitim sonunda CPL sahibi olabilmek için Minimum 200 saat uçak uçuşunu tamamlamalıdır. Gece yetkisi için ilave olarak en az 5 saat gece uçuşu yapmalıdır.