SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Temel Eğitim

Kabin memurunun uçuş hayatı süresince yalnızca bir kez alacağı Temel Eğitim’ de yer verilmesi gereken konular Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatlarında belirtilmiştir. (SHT OPS 1 – Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatı - EK-40 Temel Emniyet Eğitimi):

  • Yangın ve duman eğitimi
  • Suda hayatta kalma eğitimi
  • Hayatta kalma eğitimi
  • Tıbbi konular ve ilk yardım
  • Yolcu yönetimi
  • İletişim
  • Disiplin ve sorumluluklar
  • Ekip Kaynak Yönetimi (CRM)

SHT OPS 1 Ek-40, Ek-44 ve Ek-45’ te yer alan konulardaki amaç kabin memurunun normal emniyet usullerine ve acil durum prosedürlerine genel anlamda hâkim olunmasıdır.

Temel Emniyet Eğitimi, Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş havayolu haricindeki özel veya kamu kuruluşlarından alınabilmektedir. Başvuru sahibi, bu özel veya kamu kuruluşların listesine Genel Müdürlüğümüz internet sayfası sayfası üzerinden ulaşabilir. Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmeyen özel veya kamu kuruluşlarından temin edilen eğitimler havayolu işletmeleri tarafından da kabul edilmemektedir.