SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava Hukuku Çalışma Grubu

Toplantı Tarihi ve Yeri:
16/06/2014 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Vecihi Hürkuş Toplantı Salonu

Toplantı Konusu:
Hava Hukuku Çalışma Grubu Oluşturulması, sektörde görev yapan hukukçuların temel sorunlarının ve sektörün ihtiyaç duyduğu mevzuat değişikliği önerilerinin görüşülmesi.

Katılımcılar
Zeynep Bediz TURNA Avukat/I.Hukuk Müşaviri V. - SHGM
Melek KILINÇ KONUK Avukat - SHGM
Nur CAMGÖZ Avukat - SHGM
Alev KARANFİL GÜÇ Avukat - SHGM
Fatma Reyyan AYYILDIZ Havacılık Uzman Yardımcısı - SHGM
Ezgi SUNGUR Havacılık Uzman Yardımcısı - SHGM
Ümit ALBAYRAK Hukuk Danışmanı - PEGASUS
Ömer Faruk EROL Araştırma Görevlisi - Marmara Üni. Hukuk Fakultesi
Gözde MERAL Avukat - ATLASJET
Alper Efe ERTEN Avukat - Tailwind Hava Yolları, ANAC AeroSpace TR
Melis Öget KOÇ Avukat - Serap Zuvin Hukuk Bürosu
Alp KAYA Bilirkişi, Hukukçu
Ali UYSAL Baş Hukuk Müşaviri - THY A.O
Aslı TEKİN Avukat - Dikici Hukuk Bürosu
Hüseyin POLAT Avukat - MNG Airlines
Ramazan ZORLU Avukat - Sunexpress
Cem KARAKO Avukat - Karako Hukuk Bürosu
Özlem ERTÜRK Avukat - BORAJET
Ali CENGİZ Akademisyen - Adnan Menderes Üniversitesi
Bilge ERSON ASAR Akademisyen - İstanbul Kültür Üniversitesi
Servet BAŞOL Eğitim Görevlisi - Harp Akademileri İstanbul
Ali UZUN Avukat - PEGASUS

Görüşülen Konular :
Toplantı Avukat Zeynep Bediz Turna’nın açılış konuşması ile başlamıştır. Sıra ile tüm katılımcılar kendilerini tanıtarak görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Av. Ümit ALBAYRAK tarafından, güvenlik, rekabet ve tüketici hakları açısından yolcunun durumu değerlendirilmiş, rekabet, slotlar, temel taşıma ücretleri, yolcuların tazmin talepleri, tescil, simulatör, motor tescili ve finansmanı, Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkarılan mevzuatların düzensizliği ve yolcuya sağlanan ilave hizmetlerin ücretleri konusunda sıkıntılar dile getirilmiştir.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre güncellenmesi, mevzuatın ihtiyaca göre değil, düzenli şekilde çıkarılması, yolcuların ek ücret ödeyerek ek hizmet alabilmesine dair düzenleme yapılması, temel taşıma ücretlerinin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Araştırma Görevlisi Ömer Faruk EROL tarafından, mevzuatlardaki hukuki belirlilik ve açıklık konusunda sıkıntılar olduğu ve Genel Müdürlüğümüz lehine ve aleyhine verilen mahkeme kararlarının aleni hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Av. Gözde MERAL tarafından, yolcu hakları konusunda yazışma grubu oluşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Av. Melis Öget KOÇ tarafından, işletici bazlı tescil sisteminden kaynaklı Cape Town’da sorunlar yaşandığı, ayrıca motorların tescil olmamasından kaynaklı sıkıntılar oluştuğu belirtilmiştir.

Av. Ali UYSAL tarafından, ulusal ve uluslarası hukuk kaynaklarına erişim amaçlı bir sivil havacılık kütüphanesi oluşturulmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Av. Hüseyin POLAT tarafından, damga vergisinde sorunlar yaşandığı belirtilmiştir.

Av. Cem KARAKO tarafından, damga vergisi, tescil kayıtlarında yer alan takyidatların incelenmesi ve İDERA’yı sunacak kişi konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtilmiştir.

Akademisyen Bilge ERSON ASAR tarafından, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde havacılık sektöründeki uluslararası anlaşmaların çevirisinin olması ve erişilebilirliğin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Servet BAŞOĞLU tarafından, motor tescilinin olmamasından kaynaklı sorunlar yaşandığı belirtilmiştir.

Av. Ali UZUN tarafından, uçuş hakları konusunda düzenlemenin olmaması ve uygulamada yolcu hakları konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtilmiştir.

Sonuç:
Öncelikle 03/12/2011 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ve işletmelerin ödedikleri damga vergisinde muafiyet tanınmasına ilişkin kural getirilmesi konusunda çalışma yapılmasına ve bu konularda çalışma gruplarının oluşturulmasına,

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin çalışma grubunun Av. Gözde MERAL, Akademisyen Bilge ERSON ASAR, Araştırma Görevlisi Ömer Faruk EROL, Av. Ali UZUN ve Akademisyen Ali CENGİZ’in katılımıyla oluşturulmasına, bu çalışma grubunun toplantı tarihi olan 16/06/2014 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde diğer katılımcıların da bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak suretiyle anılan Yönetmelikte değişiklik yapılacak maddeleri hazırlayarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine göndermelerine,

İşletmelerin ödedikleri damga vergisinde muafiyet tanınmasına ilişkin düzenleme yapılması konusundaki çalışma grubunun Av.Cem KARAKO, Av.Melis Öget KOÇ ve Av.Aslı TEKİN’in katılımıyla oluşturulmasına, bu çalışma grubunun toplantı tarihi olan 16/06/2014 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde diğer katılımcıların da bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak suretiyle hazırlayacakları Kanun tasarısını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine göndermelerine,

Hava Hukuku Çalışma Grubunun düzenli olarak toplanarak değerlendirme yapmasına ve sıkıntıların çözümüne yönelik somut önerileri içeren çalışma değerlendirme raporu hazırlamalarına, gerekli görülmesi halinde her 6 ayda tüm Hava Hukuku Çalışma Grubunun katılımı ile genel bir toplantı düzenlenmesine, bir sonraki toplantıda genel koordinasyonu sağlayacak ve tüm katılımcıların taleplerini ve önerilerini değerlendirerek hazırlanacak raporları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine gönderecek ve en az 3 kişiden oluşacak koordinasyon grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir.