SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Ulusal Tahribatsız Muayene KuruluTÜRKİYE ULUSAL HAVACILIK TAHRİBATSIZ MUAYENE KURULU (NANDTB-TR)

KURULUN AMACI

Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulunun amacı; Türk sivil havacılık sektöründe Tahribatsız Muayene (TM) alanında sertifikasyon hizmeti veren gerçek ya da tüzel kişilerin, EN 4179 (Aerospaces Series- Qualification and Approval Personel for Nondestructive Testing) standardna göre denetlenmesi, TM personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi yanı sıra, bu süreçlerin desteklenmesi ve ihtiyaç duyulduğunda sektöre rehberlik hizmeti verilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesidir.

Ulusal Kurul’un faaliyetleri;

  1. Türk sivil havacılık sektöründe EN 4179 standardında tanımlanan ihtiyaçları karşılamak,
  2. EN 4179 standardının gereklerini yerine getiren eğitim organizasyonlarının tanınırlığını sağlayan bir sistem oluşturmak,
  3. TM personeline yönelik vasıflandırma ve belgelendirme hizmeti vermek isteyen ve/veya veren gerçek ya da tüzel kişilerin, yazılı olarak beyan ettikleri uygulamalarının EN 4179 standardına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
  4. Bir plan dâhilinde Türk sivil havacılık sektörüne uygun projeleri araştırmak, diğer ülke kurullarının veya yetkili kuruluşların kullanmakta olduğu benzer projeleri üretmek ve uygulamak olarak özetlenebilir.


KURULUN TARİHÇESİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 145) 13’ncü maddesinin (f) bendinde; “Hava aracı ve/veya komponentleri üzerinde Tahribatsız Muayene (TM) işlemi yapacak personel, TS EN 4179 standartlarına uygun niteliklere sahip olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) 145.A.30 (f) ve AMC 145.A.30(f)/ 4 paragraflarında “EN 4179 standardına göre D1-Class Rating’e sahip bir EASA 145 onaylı bakım kuruluşunun bulunduğu ülkede TM personelinin ilgili metotlarda belgelendirme sürecinde yapılan sınav faaliyetlerinin, o ülkedeki Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulu (National Aerospace Non-Destructive Test Board - NANDTB) tarafından yürütülmesi gerektiği ve söz konusu ülkede böyle bir kuruluşun olmaması halinde sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, kurulu olan başka bir EASA üyesi ülkeden destek almak suretiyle yapılabilir.” ifadesi yer almaktadır.

Uçuş emniyeti açısından son derece önemli olan TM faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi ve Türk sivil havacılık sektöründe TM personelinin eğitimi, vasıflandırılmave belgelendirilmesi ile ilgili faaliyetlerinde SHY 145, EASA 145 ve TS EN 4179’da tanımlanan öngörülerin yerine getirilmesi, standardizasyonun sağlanması ve dışarıya olan bağımlılığın ortadan kaldırması amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gözetiminde 21 Haziran 2007 tarihinde Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulu (NANDTB-TR) kurulmuştur.

Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulu’nun ev sahipliğinde 29 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen 2’nci EF NANDTB (Avrupa Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulları Federasyonu) toplantısında yapılan tam üyelik başvurusu sonucunda Ulusal Kurulumuz, Avrupa Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulları Federasyonu (EF-NANDTB)’na tam üye olarak kabul edilmiştir.

Ulusal Kurul, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanınan bir organizasyondur. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havacılık sektöründe SHY-145 ve SHY-21’e uygun olarak faaliyet göstermekte olan TM ve eğitim faaliyetlerinin EASA kurallarına göre disipline edilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, sivil havacılık sektöründeki şirket temsilcilerine eğitim programlarının bir elden yürütülmesi ve duyurabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08.08.2016 tarihli “Sivil Havacılık Tahribatsız Muayene Talimatı (SHT-NDT)”na göre Ulusal Havacılık Tahribatsız Muayene Kurulu çalışmalarına devam etmektedir.