SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava Trafik Kontrolörü Sınavları

Sınavlar Genel Müdürlüğümüz merkez binasında gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşların talebi ile sınavlar gerçekleştirilir.


Belgelenmiş hukuken kabul edilebilir mazereti olmaksızın yapılacak 3 lisans veya lisansın alınmasını takiben yapılacak 3 derece sınavına girmeyen veya bu sınavlarda toplam üç defa başarısız olanlar, hava trafik kontrolörü lisansı alma hakkını süresiz kaybeder ve kişinin öğrenci hava trafik kontrolörü sertifikası da iptal edilir.

Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı dışında meydan kontrol hizmeti veren diğer sivil hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından istihdam edilen personelin ilk derece sınavları ve takip eden derece yenileme sınavları Genel Müdürlük ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından yapılır.

Hava Trafik Yönetimi Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Tel  (312) 203 60 18
Faks (312) 212 46 84
e-posta hss@shgm.gov.tr