SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hava aracı ve/veya Parçası İmalatı ve Sertifikasyonu konulu konferans düzenlenecektir...

1 Aralık 2014

Bilindiği üzere, yerli uçakların sivil havacılığa kazandırılması yönündeki en önemli aşamalardan biri olan hava aracı ve/veya parçası imalatı ve sertifikasyonu süreçleriyle ilgili çalışmalar Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir.

Öte yandan, kurucu üyesi olduğumuz Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 7 Aralık 2014 tarihinde 70. yılını kutlayacak olup, her yıl üye ülkelerin sivil havacılık gününü kutlamak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemeleri beklenmektedir.

Bu vesile ile bu yıl 7 Aralık tarihinin Pazar gününe gelmesinden dolayı Uluslararası Sivil havacılık Günü kutlamaları kapsamında, 8 Aralık 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde Hava Aracı ve/veya Parçası İmalatı ve Sertifikasyonu konulu bir konferans düzenlenecektir.

Konferansın, Türkiye'nin 2023 yılı sivil havacılık hedeflerinden biri olan "Yerli Hava aracı ve/veya parçasının üretilmesi ve sertifikasyon kabiliyetinin kazanılması" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaları kapsaması, karşılıklı görüş alışverişine katkıda bulunmak amacıyla ilgili kurumlar ile imalat ve sertifikasyon alanında faaliyet gösteren işletmelerin katılımı ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Havacılık alanında sertifikasyon altyapısının oluşturulması ve yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenecek olan konferansta ayrıca; Türkiye'nin havacılık altyapısında ve havacılık teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak sürdürülen imalat ve sertifikasyon çalışmalarının ortak bir platformda ele alınmasının önemli kazanımlar sağlaması beklenmekte olup, konferansa ait taslak gündem aşağıda sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzde Nuri DEMİRAĞ toplantı salonunda yapılması planlanan bahse konu Konferansa; kurum veya işletmeler adına sunum yapmak üzere katılım sağlayacak personel ile diğer katılımcıların elektronik başvuru formunu doldurarak 3 Aralık 2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Elektronik Başvuru Formu için tıklayınız... (Başvuru süresi dolmuştur...)
Taslak Program için tıklayınız...