SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havacılık Tıp Merkezleri Otomasyon Eğitimi

26 Haziran 2015

Toplantı Adı

Havacılık Tıp Merkezleri Otomasyon Eğitimi
Genel Müdürlüğümüzce, uçucu personel sağlık muayene ve sağlık sertifika kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, sağlık sertifikalarının elektronik basımının sağlanması amacıyla Bilgi Yönetim Sistemi  (BYS) Otomasyon Projesi gerçekleştirilmiştir. 06.05.2013 tarihinden itibaren de tüm Havacılık Tıp Merkezleri tarafından kullanımdadır.

Etkinlik Tarihi ve Saati

26 Haziran 2015/ Cuma günü Saat: 09.30 – 16.30’da

Etkinlik Yeri

SHGM (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 128/A Maltepe/ANKARA)

Davet Şekli

SHGM 29.05.2015 tarih ve 7328 sayılı yazısı

Başvuru Şekli

Havacılık Tıp Merkezleri tarafından resmi yazı veya e-mail ile yapılmaktadır.

Davetli Sayısı

50

Etkinlik Sorumlusu ve İletişim Bilgileri

Dr. Hülya DOĞAN YEDİKARDAŞLAR
Mail: hulya.dyedikardaslar(at)shgm.gov.tr
Tel: 0 312 203 60 43

Açıklama

BYS ile uçucu personel muayene kayıtlarının Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri kullanıcıları tarafından istenen ve özlenen düzeyde, verimli ve başarılı bir biçimde kullanılabilmesi sağlanmaya çalışılmış, süreç içerisinde BYS’nde gerekli revizyonlar yapılmıştır. Havacılık Tıp Merkezlerinin bilgi güncellemelerinin yapılması, yeni yetkilendirilen merkezlerin de sistemi tanıması 2015 yılında hedeflenmiştir.