SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Maden/Doğalgaz/Petrol Arama Uçuş İzni

Sivil ve askeri kurumlarla koordinasyon gerektiren uçuş müsaadeleridir. İşletmelerin, üzerinde Genel Müdürlüğümüzün Elektronik Belge Yönetim Sisteminden alınmış Referans veya Kayıt Numarası yer alması kaydıyla Uçuş İzni Talep Formunu doldurarak uçuş yapmayı planladıkları tarihten en geç 10 iş günü öncesinden resmi yazı ya da faks kanalıyla hizmet tarifemizdeki ilgili bölümdeki hizmet bedelini yatırdığını gösterir dekont ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında ilgili Bakanlığın kendilerine yetki verdiği belgeyi de ibraz etmeleri gerekir. Koordinasyon için ilgili Valiliklerden de güvenlik ve asayiş açısından sakınca olup olmadığı hususunda resmi görüş talep edilir.