SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hakan YILDIZ

Hakan YILDIZ, CISA
1976 İzmit,

SHGM’ye, 2016 yılında iç denetçi olarak, 2019 yılında İç Denetim Birim Başkanı olarak atanmıştır. İç denetim, iç kontrol, yolsuzluk ve suiistimal, bilgi sistemleri denetimi, e-yönetişim ve müzakere konularında uzmanlaşmıştır. Bir önceki görevinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığında 18 yıl, bilgi sistemleri geliştirme ve uygulamaları ile proje geliştirme, finansal ve gayrimenkul değerleme alanlarında çalışmıştır. Akademik geçmişi ve sahip olduğu yetkinlikleri aşağıda listelenmiştir.

Bir diplomaya yönelik programlar:

a) Anadolu Üniversitesi, Havacılık Yönetimi, Lisans
b) Yıldız Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği, Lisans
c) Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Lisans

d) Bilgisayar Programlama Ön Lisans
e) Adalet, Ön Lisans

Uzmanlık programları:

a) Hindistan Teknik ve Ekonomik İşbirliği Programı, Hindistan Yüksek Denetim Kurumu - Uluslararası Bilgi Sistemleri ve Denetim Merkezi Başkanlığı (ICISA) - "E-Yönetişim Denetimi”.

b) Malezya Teknik İşbirliği Programı, Malezya Sayıştay Başkanlığı- Malezya Denetim Akademisi (AAN)– “Bilgi Sistemleri Denetimi “

c) Avusturya, Dünya Bankası-Joint Viyana Enstitüsü –Finansal Raporlama Reformu Merkezi (CFRR) “ İç Denetim “.

d) İtalya, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Cremona Yönetici Eğitim Programı (CEEP) "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması; Araçlar-Stratejiler “&”Müzakere Yönetimi”.

Ulusal Yetkinlikleri:
• T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - A3 Seviyeli Kamu İç Denetçisi,
• Sermaye Piyasası Kurulu – Değerleme Uzmanlığı Lisansı.

Uluslararası Yetkinliği:
• ISACA, Uluslararası Bilgi Sistemleri Denetçisi ( CISA