Eğitim Kuruluşları

Sivil havacılık sektöründe yeterlik belgesi gerektiren personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlere ait standartlar belirlenerek, bu personelleri yetiştiren eğitim kuruluşları Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmektedir. Yetkili Havacılık Eğitim Kuruluşları; Pilotların, Bakım Teknisyenlerinin, Uçuş Harekât Uzmanlarının, Kabin Memurlarının, Havacılık Güvenliği Personellerin eğitimleri için yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Terminal İşletmeciliği Eğitim Kuruluşları

Havaalanı Standartları ve Emniyeti ile Heliportlar Kapsamındaki Eğitim Kuruluşları

Yer Hizmetleri Eğitim Kuruluşları

Onaylı / Beyan Edilmiş Eğitim Organizasyonları (ATO-DTO)

SHY-147 Tanınan Okul Statüsü Kapsamında Yetkilendirilen Kuruluşlar

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Kanunu kapsamında uçak bakım alanında faaliyet gösteren, Genel Müdürlüğümüz tarafından UED- 2014/3 genelgesi kapsamında yetkilendirilen ve bahse konu okullardan mezun olan teknisyen adaylarının, SHY 66 temel eğitim modülleri kapsamında kredilendirildiği ve temel bakım deneyim sürelerinin azaltıldığı eğitim kuruluşları SHY-147 Tanınan Okul Statüsü Eğitim Kuruluşu olarak adlandırılır.

Uçuş İzinleri Eğitim Kuruluşları

Türk hava sahasını ve havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş izinlendirme işlemlerinde çalışan personelin almaları gereken eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Hava Ulaşım Dairesi Eğitim Talimatında (SHT-Eğitim/HUD) düzenlenmiştir.

Havacılık Tıbbi Eğitim Kurumu

Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM): Türkiyede Fizyolojik Eğitim Cihazlarına Sahip SHGM tarafından yetki verilmiş tek eğitim merkezidir ABD USAF Tarafından Sertifikalıdır. 

Uçuş Tabibi unvanını almak isteyen tabipler; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen USAEM – Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinde verilen Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamalıdır

Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu; Temel ve İleri Düzey olmak üzere 2 seviyedir. Toplam süre 4-5 haftadır. Kurs kapsamında verilecek eğitim; akademik eğitim, uygulamalı eğitim, uçuş ve gezileri kapsar.

Uçuş Tabipliği Tazeleme Kursu; SHGM Hava Sağlık Birimi tarafından belirlenen daha önce “Uçuş Tabipliği Kursu” almış olup “Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikası” mevcut olan tabiplere verilir. Süresi 4 gündür. GM1 MED.D.030 Refresher training in aviation medicine maddesine göre Genel Müdürlük tarafından akredite edilen ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantı, kongre ve uçuş güvertesi tecrübelerinin tazeleme eğitimi kapsamında değerlendirilir.

Kurs duyuruları web sitemizden yapılmakta, kurs başvuruları ise duyuruda belirtilen tarihlerde Genel Müdürlüğümüzün bildirdiği şekilde Havacılık Tıbbı Eğitim Kurumlarından yapılmaktadır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen uçuş tabipleri yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışabilirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait uçuş muayenesi yaparlar. Uçuş tabibi yetkilendirildiği bir takvim yılı içerisinde yıllık en az 10 uçuş muayenesi yapmak zorundadır.

SHY 147 Bakım Teknisyeni Eğitim Kuluşları

Hava aracı bakım teknisyeni lisansı alacak personele verilecek eğitimleri ve sınavları gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilen kuruluşlar SHY-147 Bakım Eğitimi Kuruluşu olarak adlandırılmaktadır.

Uçuşa Elverişlilik Dairesi
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Hasan Fikret TURAN
Tel (312) 203 62 05

Uçuş Harekat (Dispeçer) Eğitim Kuruluşları

Uçuşların öncelikle emniyetle gerçekleştirilmesi için gerekli tüm uçuş planlamalarını yapan ve uçuş boyunca uçuşu takip eden Uçuş Harekât Uzmanlarına (Dispeçer), temel eğitimleri veren ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.

Uçuş Ekibi Lisans Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili   
Tel  

Onaylı Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşları (CCTO)

Yolcu taşımacılığı yapan ticari hava taşıma işletmelerinde görev yapacak kabin ekibi üyesinin ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde belirlenmiş esaslara uygun olarak yetiştirilmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından sadece kabin ekibi temel eğitim programını uygulamak üzere yetkilendirilen Kabin Ekibi Temel Eğitim Kuruluşlarıdır.

Uçuş Operasyon Müdürlüğü 
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  İbrahim YURDAKUL 
Tel (312) 203 61 32

Kabin Acil Durum Eğitim Merkezleri

Ülkemizde faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde görev yapan kabin memurlarının ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Kuruluşlarında eğitim gören kabin memuru adaylarının, kabin simülatörlerinde pratik uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirebileceği eğitim merkezleridir.

Uçuş Operasyon Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  İbrahim YURDAKUL
Tel (312) 203 61 32

Havacılık Güvenliği Eğitim Kuruluşları

Sivil Havacılık sektöründe çalışan tüm personel için güvenlik eğitim gereklilikleri Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı- SHT-17.2’de belirlenmiştir. Bu talimat uyarınca ilgili eğitimleri kendi personellerine vermek isteyen ve Talimatta belirlenen şartları sağlayan Havacılık işletmeleri Hizmet içi Eğitim Kuruluşu olarak yetkilendirilmekte olup yetki aldıkları eğitim alanlarında kendi personellerine eğitim verebilmektedirler.

Bunun yanı sıra ticari olarak üçüncü taraflara eğitim vermek isteyen ve Talimatta belirlenen şartları sağlayan eğitim kuruluşları Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirmekte ve yetkilendirildikleri alanlardaki eğitimleri ücreti karşılığı sunabilmektedirler.


Güvenlik Eğitim Müdürlüğü
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Ramazan DURSUN
Unvan Müdür
Tel (312) 203 60 28
E-posta ramazan.dursun(at)shgm.gov.tr