Yetkili Uçuş Tabibi

Yetkili Uçuş tabibi ülkemizde görev yapan pilotların, kabin memurlarının ve hava trafik kontrolörlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılan ilk ve periyodik sağlık muayeneleri sonucu uçuş görevlerine elverişliliğine ilişkin rapor ve sağlık sertifikası düzenleyebilen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş tabiplere verilen unvandır. Yetkili Uçuş tabibi, Hekimi veya doktoru olarak da isimlendirilirler.

Uçuş tabibi unvanını almak isteyen tabipler; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen USAEM – Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinde verilen Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamalı ve Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına sahip olmalıdır.

Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu; Temel ve İleri Düzey olmak üzere 2 seviyedir. Toplam süre 5 haftadır. Kurs kapsamında verilecek eğitim; akademik eğitim, uygulamalı eğitim, uçuş ve gezileri kapsar.

Kurs duyuruları web sitemizden yapılmakta, kurs başvuruları ise duyuruda belirtilen tarihlerde Genel Müdürlüğümüze yapılmaktadır.

Yetkili Uçuş Tabipleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışabilirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait uçuş muayenesi yaparlar. Yetkilendirildiği süre içerisinde en az 10 uçuş muayenesi yapmak zorundadırlar.


Hava Sağlık Birimi

İletişim

Dr. Kadir EREN / Hava Sağlık Birim Sorumlusu

Dr. Tuğba ELVERİŞLİ

Tel

(312) 203 62 23

Adres:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe ANKARA

e-posta

dr.kadireren(at)shgm.gov.tr


Havacılık Tıbbi Eğitim Kurumu

Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM): Türkiyede Fizyolojik Eğitim Cihazlarına Sahip SHGM tarafından yetki verilmiş tek eğitim merkezidir ABD USAF Tarafından Sertifikalıdır. 

Uçuş Tabibi unvanını almak isteyen tabipler; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen USAEM – Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinde verilen Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamalıdır

Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu; Temel ve İleri Düzey olmak üzere 2 seviyedir. Toplam süre 4-5 haftadır. Kurs kapsamında verilecek eğitim; akademik eğitim, uygulamalı eğitim, uçuş ve gezileri kapsar.

Uçuş Tabipliği Tazeleme Kursu; SHGM Hava Sağlık Birimi tarafından belirlenen daha önce “Uçuş Tabipliği Kursu” almış olup “Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikası” mevcut olan tabiplere verilir. Süresi 4 gündür. GM1 MED.D.030 Refresher training in aviation medicine maddesine göre Genel Müdürlük tarafından akredite edilen ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantı, kongre ve uçuş güvertesi tecrübelerinin tazeleme eğitimi kapsamında değerlendirilir.

Kurs duyuruları web sitemizden yapılmakta, kurs başvuruları ise duyuruda belirtilen tarihlerde Genel Müdürlüğümüzün bildirdiği şekilde Havacılık Tıbbı Eğitim Kurumlarından yapılmaktadır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen uçuş tabipleri yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışabilirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait uçuş muayenesi yaparlar. Uçuş tabibi yetkilendirildiği bir takvim yılı içerisinde yıllık en az 10 uçuş muayenesi yapmak zorundadır.

Hava Sağlık Birimi Duyuru ve Bilgilendirmeleri

 

Havacılık Personeli - Mevzuat

Pilot, hobi, hususi veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan sevk ve idaresini üstlenen kişidir. Ticari veya Hususi amaçlarla pilot lisanslarını almadan önce kişiler, kendi sınıflarına uygun Sağlık Sertifikalarını almak zorundadır. Türkiye' de Uçucuların sağlık standartları Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED)  ve ICAO (International Civil Aviation Organisation) Annex 1 ile belirlenmektedir.

Kabin Ekibi Üyesi Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanmaktadır. Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) talimatına ve Havacılık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri – EK.1 genelgesine göre sağlık muayenelerini; Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde, işe başlamadan önce ve her 5 yılda bir yaptırmak zorundadırlar.

Hava trafik kontrolörleri (ATC), IHA 2, IHA 3 pilotları ve 16/03/2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dispeçerler Uçuş Harekat Uzmanı Lisans Yönetmeliğinde (SHY-UHU) belirtilen Uçuş Harekat Uzmanları hariç olmak üzere bu mevzuat ve eklerinde geçmeyen diğer havacılık personelinden aksi belirtilmedikçe tam teşekküllü hastaneler, AeMC’ler ile bu Talimatın 13 üncü maddesi kapsamında yetkilendiren AME ve yetkili tabiplerden alınacak fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, tanımlı görevlerini yapmalarında sağlık yönünden sakınca olmadığını bildiren sağlık raporu istenir. Bu rapor her beş (5) yılda bir yenilenir.

1. Sağlık Sertifikası Başvuru dilekçesi  (yeni) , Hava Sağlık Birimi Hizmet Tarifesi Ödeme Ekranı
2. Başvuru Prosedürleri ve Süreç
3. Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri - Liste Hali için Tıklayınız,  Haritada göster
4. İtiraz Muayene Merkezleri
5. Mevzuatlar:


  - CABIN OPERATIONS SAFETY BEST PRACTISE GUIDE

Kabin Ekibi Üyesi ve Diğer Havacılık Personeli - Mevzuat

Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanmaktadır. Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) talimatına ve Havacılık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri – EK.1 genelgesine göre sağlık muayenelerini; Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde, işe başlamadan önce ve her 5 yılda bir yaptırmak zorundadırlar.

Kabin Ekibi Üyesi dışında kalan Hava trafik kontrolörleri (ATC), IHA 2, IHA 3 pilotları ve 16/03/2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dispeçerler Uçuş Harekat Uzmanı Lisans Yönetmeliğinde (SHY-UHU) belirtilen Uçuş Harekat Uzmanları hariç olmak üzere bu mevzuat ve eklerinde geçmeyen diğer havacılık personelinden aksi belirtilmedikçe tam teşekküllü hastaneler, AeMC’ler ile bu Talimatın 13 üncü maddesi kapsamında yetkilendiren AME ve yetkili tabiplerden alınacak fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, tanımlı görevlerini yapmalarında sağlık yönünden sakınca olmadığını bildiren sağlık raporu istenir. Bu rapor her beş (5) yılda bir yenilenir.

1. Yetkili Havacılık Tıp Merkezinde doldurulması gereken formlar aşağıdadır:
    Formlar için Tıklayınız.
2. Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri - Liste Hali için Tıklayınız
3. Mevzuatlar:
  • Hava Sağlık Birimi Mevzuatları


  - CABIN OPERATIONS SAFETY BEST PRACTISE GUIDE

Havacılık Tıp Merkezi (AeMC= Aeromedical Center)

Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri: Uçuş ve havacılık personeli ile adaylarının ilk ve periyodik hava sağlık muayenelerini yapmak üzere ilgili mevzuatlarla belirlenen gerekli personel, malzeme ve teçhizata sahip, Genel Müdürlüğümüz tarafından süresiz yetkilendirilen sağlık kuruluşlarıdır. 5431 sayılı “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un 8/A maddesinin (c) bendi, Havacılık Sağlık Talimatı’nın (SHT-MED), (SHT-ORA), ICAO Ek-1 ve 3 Kasım 2011 tarihli ve (AB) 1178/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün PART-MED Başlıklı 4 no’lu Eki ile kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri (AMC) ve yönlendirici notları (GM) Hükümlerine göre, uçucu personel sağlık muayenelerini yapacak sağlık kuruluşlarının Havacılık Tıp Merkezi (AeMC) olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru yetkilendirme bilgileri 
 2. Süreç
 3. Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri , Haritada göster
 4. İtiraz ve Kontrol Muayene Merkezleri
 5. Havacılık Tıp Merkezleri iletişim bilgileri için tıklayınız
 6. Havacılık Tıp Merkezlerinin Denetim Planı
 7. UÇUŞ EKİBİ ORGANİZASYON GEREKLİLİKLERİ TALİMATI SHT-ORA
 8. AMC&GM Part ORA (SHT-ORA)
 9. Havacılık Tıp Merkezi (AeMC) Yetkilendirmesi

 

Uçucu Sağlığı konulu kısa film:

Uçuş Tabibi ve Yetkili Tabip

Yetkili Uçuş Tabibi (AME); ülkemizde görev yapan pilotların, uçuş mühendislerinin, kabin ekibi üyelerinin , uçuş yer personelinin ve hava trafik kontrolörlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılan ilk ve periyodik sağlık muayeneleri sonucu uçuş görevlerine elverişliliğine ilişkin rapor ve sağlık sertifikası düzenleyebilen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş tabiplere verilen unvandır. Uçuş Tabibi unvanını almak isteyen tabipler; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Havacılık Tıbbı Eğitim Kurumu – Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinde verilen Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamalıdır. Yetkili Uçuş Tabipleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışabilirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait uçuş muayenesi yaparlar. 

Yetkili Tabip (Designated Medical Examiner = DmE); Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde OHMP, GMP yetkilerini icra edebilen, 22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHTİHA) kapsamında havacılık faaliyetlerinde ve SHY-6C kapsamında Amatör havacılık faaliyetlerinde bulunmak isteyen pilot adaylarının veya lisans sahiplerinin sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık sertifikalarını düzenlemek amacıyla Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş, havacılık tıbbı alanında geçerli eğitim almış tıp doktorlarını, İfade eder.

 1. kongre.shgm.gov.tr (SHT-MED Talimatı sonrası için açıklama)
 2. Uçuş Tabibi ve Yetkili Tabip Yetkilendirmesi , Müfredat ve Prosedürü
 3. Yetkili Uçuş Tabipleri