SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

HAVA SAĞLIK BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (AMS=Aeromedical Section)

Havacılık ile ilgili personel ve adaylarının kendilerini fiziksel, ruhsal ve mental olarak sağlıklı tutması ve uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun sağlık muayene esaslarını düzenleyen Hava Sağlık Birimi, bu muayeneleri yapmak üzere yetkilendirdiği Uçuş Tabipleri, Yetkili Tabipleri ve Havacılık Tıp Merkezlerini de denetlemektedir.
Hava Sağlık Birimi; sıkça sorulan sorulara yanıt vererek uçuş ekiplerini, vatandaşları ve havacılık tıbbı çalışanlarını bilgilendirmeyi, havacılık tıbbına rehber olmayı ve acil sağlık hizmetine ve donanımına ihtiyaç duyanlara yol göstermeyi hedeflemektedir.
Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) 31 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Talimat ile pilot, hava trafik kontrolörü, kabin ekibi ve diğer havacılık personeline ait sağlık gerekliliklerini, bunların uygulanma usullerini, uygulayıcı kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Talimat kapsamında, Genel Müdürlüğün havacılık tıbbı alanındaki düzenlemelerine ve ihtilaflı tıbbi konularda nihai kararların verilmesine yardımcı olmak amacıyla  teşkil edilen Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu 01 Eylül 2017 tarihi itibarı ile faaliyete başlamıştır.

Hava Sağlık Birimi'ne,  SHGM'ye SOR uygulaması üzerinden ulaşılabilmektedir.

Hava Sağlık Birimi Koordinatörlüğü

Koordinatör

 Dr. Seçkin ELÇİN

 

Medical Asesör

Dr. Mehmet Murat KIZIL

 

Havacılık İçin Tıbbi Uygunluk Sertifikası Bilgilendirme Sayfası

Hava Sağlık Birimi Duyuru ve Bilgilendirmeleri

 

Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu (SHSK)

Genel Müdürlüğün havacılık tıbbı alanındaki düzenlemelerine ve ihtilaflı tıbbı konularda nihai kararların verilmesinde yardımcı olmak amacıyla bir danışma komisyonu olarak Sivil Havacılık Sağlık Komisyonu SHT-MED talimatına göre teşkil edilir. Detaylar için Tıklayınız.

Havacılık Tıbbi Eğitim Kurumu

Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM): Türkiyede Fizyolojik Eğitim Cihazlarına Sahip SHGM tarafından yetki verilmiş tek eğitim merkezidir ABD USAF Tarafından Sertifikalıdır. 

Uçuş Tabibi unvanını almak isteyen tabipler; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş USAEM – Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinde verilen Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamalıdır

Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursu; Temel ve İleri Düzey olmak üzere 2 seviyedir. Toplam süre 4-5 haftadır. Kurs kapsamında verilecek eğitim; akademik eğitim, uygulamalı eğitim, uçuş ve gezileri kapsar.

Sınıf 1 havacılık sağlık muayenesi gerçekleştirme yetkisine sahip AME'lerin yılda bir, Sınıf 2 yetkisine sahip AME'ler ile Yetkili Tabiplerin yetkilendirildikleri süre içerisinde iki kere, havacılık tıbbı konusunda Genel Müdürlük tarafından kabul gören tazeleme eğitimini almış olması (Bir tıp fakültesinin Hava ve Uzay Hekimliği Bilim Dalı/Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlayarak "Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı" unvanını alan tıp doktorları ilave bir eğitime gerek duyulmadan havacılık tıbbı eğitimini almış kabul edilir. Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanlarının tazeleme eğitimi almalarına gerek duyulmaz

Uçuş Tabipliği Tazeleme Eğitimi; SHGM Hava Sağlık Birimi tarafından belirlenen daha önce “Uçuş Tabipliği Kursu” almış olup “Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikası” mevcut olan tabiplere verilir.  GM1 MED.D.030 Refresher training in aviation medicine maddesine göre Genel Müdürlük tarafından akredite edilen ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantı, kongre ve uçuş güvertesi tecrübelerinin tazeleme eğitimi kapsamında değerlendirilir.

Uçuş Tabipliği Tazeleme Eğitimi yerine geçen çalıştay, toplantı ve kongreler web sayfamızdan duyurulmaktadır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen uçuş tabipleri yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışabilirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait havacılık sağlık muayenesi yaparlar. Uçuş tabibi yetkilendirildiği bir takvim yılı içerisinde yıllık en az 10 havacılık  sağlık muayenesi yapmak zorundadır.

Havacılık Tıp Merkezi (AeMC= Aeromedical Center)

Yetkili havacılık tıp merkezleri: Havacılık personeli sağlık muayene ve değerlendirmelerinin yapılması için Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş, yetkili uçuş tabipleri ile havacılık personeli ve havayolu ile taşınan yolcu sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bilimsel kanıt, çalışma ve istatistiki araştırmalara dayanan görüş ve karar bildiren, yapılan havacılık sağlık muayenelerini Lisans veren otorite ile paylaşan kamu/özel kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait sağlık işletmelerinin bünyesinde kurulmuş birimlerdir. Havacılık tıp merkezleri Genel Müdürlüğümüz dışında ICAO ve EASA Standardizasyon denetimlerine tabidir. 
 1. Başvuru yetkilendirme bilgileri 
 2. Süreç
 3. Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri, Haritada göster
 4. İtiraz ve Kontrol Muayene Merkezleri
 5. Havacılık Tıp Merkezleri iletişim bilgileri için tıklayınız
 6. Havacılık Tıp Merkezlerinin Denetim Planı
 7. UÇUŞ EKİBİ ORGANİZASYON GEREKLİLİKLERİ TALİMATI SHT-ORA
 8. AMC&GM Part ORA (SHT-ORA)
 9. Havacılık Tıp Merkezi (AeMC) Yetkilendirmesi

 

Uçucu Sağlığı konulu kısa film:

Uçuş Tabibi ve Yetkili Tabip

Yetkili Uçuş Tabibi (AME); ülkemizde görev yapan pilotların, uçuş mühendislerinin, kabin ekibi üyelerinin , uçuş yer personelinin ve hava trafik kontrolörlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılan ilk ve periyodik sağlık muayeneleri sonucu uçuş görevlerine elverişliliğine ilişkin rapor ve sağlık sertifikası düzenleyebilen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş tabiplere verilen unvandır. Uçuş Tabibi unvanını almak isteyen tabipler; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Havacılık Tıbbı Eğitim Kurumu – Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezinde verilen Uçuş Tabipliği ve Fizyolojik Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamalıdır. Yetkili Uçuş Tabipleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışabilirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait uçuş muayenesi yaparlar. 

Yetkili Tabip (Designated Medical Examiner = DmE); Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde OHMP, GMP yetkilerini icra edebilen, 22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHTİHA) kapsamında havacılık faaliyetlerinde ve SHY-6C kapsamında Amatör havacılık faaliyetlerinde bulunmak isteyen pilot adaylarının veya lisans sahiplerinin sağlık muayenelerini yapmak ve sağlık sertifikalarını düzenlemek amacıyla Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş, havacılık tıbbı alanında geçerli eğitim almış tıp doktorlarını, İfade eder.

 1. kongre.shgm.gov.tr (SHT-MED Talimatı sonrası için açıklama)
 2. Uçuş Tabibi ve Yetkili Tabip Yetkilendirmesi , Müfredat ve Prosedürü
 3. Yetkili Uçuş Tabipleri

Havacılık Personeli - Mevzuat

Pilot, hobi, hususi veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan sevk ve idaresini üstlenen kişidir. Ticari veya Hususi amaçlarla pilot lisanslarını almadan önce kişiler, kendi sınıflarına uygun Sağlık Sertifikalarını almak zorundadır. Türkiye' de Uçucuların sağlık standartları Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED)  ve ICAO (International Civil Aviation Organisation) Annex 1 ile belirlenmektedir.

Kabin Ekibi Üyesi Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanmaktadır. Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) talimatına ve Havacılık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri – EK.1 genelgesine göre sağlık muayenelerini; Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde, işe başlamadan önce ve her 5 yılda bir yaptırmak zorundadırlar.

Hava trafik kontrolörleri (ATC),  Dispeçerler (Uçuş Harekat Uzmanı) Lisans Yönetmeliğinde (SHY-UHU) belirtilen Uçuş Harekat Uzmanları hariç olmak üzere SHT-MED mevzuat ve eklerinde geçmeyen diğer havacılık personelinden aksi belirtilmedikçe AeMC’ler ile bu Talimatın 13 üncü maddesi kapsamında yetkilendiren AME ve yetkili tabiplerden alınacak fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, tanımlı görevlerini yapmalarında sağlık yönünden sakınca olmadığını bildiren sağlık raporu istenir. Bu rapor her beş (5) yılda bir yenilenir.

1. Formlar , Hava Sağlık Birimi Hizmet Tarifesi Ödeme Ekranı
2. Başvuru Prosedürleri ve Süreç
3. Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri - Liste Hali için Tıklayınız,  Haritada göster
4. İtiraz Muayene Merkezleri
5. Mevzuatlar:


  - CABIN OPERATIONS SAFETY BEST PRACTISE GUIDE

HAVA SAĞLIK BİRİMİNE SIKÇA SORULAN SORULAR
Hava Sağlık Birimi Uygulamaları ile ilgili sıkça sorular:

1. Havacılık Sağlık Muayenelerinde Havacılık sağlık muayenesi sevk, konsültasyon ve itiraz işlemleri ve istenen tetkik, Muayene ve hizmet standart süreleri nelerdir? 
- Havacılık Sağlık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri" konulu Genelge


 

Havacılık Tıbbı Kongre, Çalıştay, Bülten, Dergi ve Makaleleri

SHGM aşağıda yer alan bülten, makale ve dergileri havacılık tıbbı alanındaki çalışmalara destek mahiyetinde yayınlamaktadır, içerikte yer alan bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Yayınlanan yazılar yazarın düşüncesini yansıtır ve içerik sorumluluğu yazara ait olup, her zaman SHGM 'nin görüşlerini yansıtmayabilir.

Makaleler
 1. KBB - Pubmed - Turkish Archives of Otorhinolaryngology 
 2. Göz
 3. Dahiliye
 4. Nöroloji
 5. Psikiyatri
 6. Kardiyoloji
 7. Psikiyatri-Fatique in The Aviation