SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Onaylı Yönetici Personel

Sivil havacılığın küresel özellik taşıması nedeniyle sektörde faaliyet gösteren işletmelerinin; kalite sisteminden emniyet yönetimine, uçuş ve yer işletmeden eğitim ve güvenliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda havacılık sektöründe nitelikli, iyi eğitilmiş ve yeterli tecrübeye sahip meslek profesyonellerinin istihdamı büyük önem taşımakta ve diğer sektörlerden farklı olarak sivil havcılık otoritelerinin onayına bağlı bir süreç izlenmektedir.
 
Uluslararası mevzuatlara göre düzenlenen ulusal mevzuatımızda, bu alanlarda görev yapacak yöneticilerden istenen nitelikler ve gerekli şartlar belirlenmiştir. Havacılık sektöründe faaliyet gösterecek işletmelerin yönetici personel onayları Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
İşletmeler tarafından, sorumlu müdüre doğrudan bağlı olmak üzere; Uçuş işletme, Yer işletme, Bakım, Uçuş eğitim, Güvenlik konularından sorumlu yöneticiler ile tüm organizasyonun sağlıklı bir yapıda olmasını ve sürekliliğini denetleme görevini üstlenebilecek kapasitede kalite ve emniyet sistemi yöneticisi görevlendirilmesi gerekmektedir.

Genel Müdür (Sorumlu Müdür)

Sivil havacılık işletmeleri; Genel Müdürlüğümüz tarafından yeterli görülecek bir organizasyon yapısı ile kalite sistemi ve emniyet yönetim sistemi kurmak ve faaliyetleri süresince aktif olarak muhafaza etmekle yükümlüdür. Genel Müdür, bu sistemin başında yer alan, tüm operasyonların ve bakım aktivitelerinin, mevzuatlarda belirlenmiş tüm standartların sağlanmasından sorumlu olan kişidir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Kalite Sisteminden Sorumlu Yönetici

Hava yolu işletmelerinde kalite konusunda en az iki yıl olmak üzere, sivil havacılık alanında beş yıl çalışma tecrübesine, hava taksi işletmelerinde ise kalite konusunda en az iki yıl çalışma tecrübesine sahip olması gerekmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Emniyet Yönetim Siteminden Sorumlu Yönetici

Hava yolu işletmelerinde görev alacak olanların sivil havacılık sektöründe ya da emniyet yönetim sistemi konusunda en az beş yıl çalışma tecrübesine sahip olması gerekmektedir. Hava taksi işletmelerinde ise aynı alanlarda en az iki yıl çalışma tecrübesi olanlar arasından seçilmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici

Hava yolu, hava taksi ve genel havacılık işletmeleri için; alanında en az beş yıl kaptan pilot olarak çalışma tecrübesinin yanısıra işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait geçerli pilotluk lisansına sahip olması istenmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici

Havacılığın kara boyutu olarak tabir edilen yer hizmetleri alanında görev alacaklar için havayollarında en az beş, hava taksi işletmelerinde ise en az üç yıl deneyime sahip kişiler arasından seçilmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Uçuş Eğitimden Sorumlu Yönetici

Uçuş Eğitimden Sorumlu yöneticisi, havayolu, hava taksi ve genel havacılık işletmeleri için alanlarında en az beş yıl kaptan pilot olarak çalışma, işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait pilotu lisansına sahip olmanın yanısıra kendi alanlarıyla ilgili TRI öğretmenliği ile FI ve TRI tecrübesi olanlar arasından seçilmektedir.
 
Uçuş Operasyon Müdürlüğü  
Yetkili Ali Osman YAMAN
Telefon  (312) 203 61 77
Fax (312) 212 46 84

Güvenlikten Sorumlu Yönetici

Sivil havacılık işletmeleri ve hava alanlarında özel güvenlik hizmeti veren kuruluşlar, SHT-17.3 sayılı Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı kapsamında genel müdüre bağlı bir Güvenlikten Sorumlu Yetkili Yönetici (GSYY) atayarak, bu yönetici liderliğinde bir güvenlik yapılanması oluşturur. GSYY işletmenin organizasyon yapısında ve el kitaplarında yer alır.

Havacılık işletmelerinin faaliyette bulundukları sürece güvenlikten sorumlu yetkili yönetici bulundurmaları gerekmektedir. Bu yönetici, yapacağı uygulamalardan işletme yönetimine ve yetkili otoriteye karşı sorumludur. Ayrıca, bu yöneticiler yönetim kurulu başkanına/genel müdüre bağlı olarak görev yaparlar.

GSYY’nin uygunluğu, Yetkili Otorite tarafından aşağıdaki belge ve bilgiler değerlendirilerek belirlenir, uygun olanlara “Yönetici Personel Onay Belgesi” düzenlenir. GSYY onaylanmasında aranacak şartlar ve istenen belgeler şunlardır:

a) Yönetici Personel Onay Formu (Formun güncel haline Genel Müdürlük internet sitesinden ulaşılabilir),

b) SHT-17.2 sayılı Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı uygun eğitimleri aldığını gösterir belgeler,

c) GSYY’nin iş sözleşmesi ve SGK sigortalı hizmet listesi (Ancak GSYY şirket ortağı ve herhangi bir SGK kurumuna bağlı değil ise bu belgeler aranmaz),

ç) Sivil havacılık alanında, havacılık güvenliğini içerecek 1 yıllık tecrübe sahibi olduğunu gösterir belge,

d) İletişim bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanmış özgeçmiş,

e) Nüfus cüzdanı örneği,

f) SHT-17.1 Tüm Hava Alanları Giriş Kartı Talimatının 14 üncü maddesindeki şartları taşıdığına ilişkin özgeçmiş araştırması veya geçerli bir havaalanı giriş kartı varsa bu kartın bir örneği,

g) SHGM hizmet tarifesine göre uygun kodla yatırılmış ücret dekontu (Ödeme SHGM Takas Sisteminden yapılır - https://takas.shgm.gov.tr),

ğ) SHGM tarafından belirlenebilecek diğer bilgi, belge, mülakat ve sınav sonuçları.

GSYY Yönetici Personel Onay Belgesinin (Form-4) geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Ancak GSYY’nin alanı ile ilgili eğitimlerin tazeleme eğitimlerini alması zorunludur. 

GSYY başvuruları SHGM BYS’ye (Bilgi Yönetim Sistemi) (otomasyon.shgm.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. BYS otomasyon sisteminde işlem yapmak amacıyla şifre almak için  https://bimtakip.shgm.gov.tr/shgmyesor/index.xhtml linki üzerinden, talebin ilgisine BYS Otomasyon Sistemi Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemleri, talebe de GSYY başvurusu için kullanıcı adı ve şifre almak açıklamasının yapılarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Kullanıcı Adı ve Şifre aldıktan sonra, https://otomasyon.shgm.gov.tr/shgm/ sistemine giriş yapılır ve yukarıdaki belgeler yüklenerek başvuru tamamlanır. GSYY Yönetici Personel Onay Belgesi elektronik olarak imzalandıktan sonra sistem üzerinden belge temin edilir.

 

GSYY için gerekli eğitimler şunlardır: 

Havayolu İşletmeleri:

1) Havacılık Güvenlik Yönetimi Eğitimi/Havaalanı Güvenlik Operasyonu Eğitimi

2) Havayolu Güvenliği Eğitimi-Havaaracı, Kokpit ve Kabin Güvenliği Eğitimi

3) Denetçi/Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Sistemi Eğitimi (Opsiyonel)

4) Kargo Güvenliği Eğitimi

5) Tehlikeli Maddeler Eğitimi (Kategori 12)

Hava Kargo Acentaları/Antrepoları:

1) Temel Sivil Havacılık Güvenliği Eğitimi

2) Havacılık Güvenlik Yönetimi Eğitimi (Opsiyonel)

3) Kargo Güvenliği Eğitimi

4) Tehlikeli Maddeler Eğitimi-DGR (Kategori 12’yi kapsayan)

Güvenlik Hizmeti Veren Kuruluşlar:

1) Havacılık Güvenlik Yönetimi Eğitimi/ Havaalanı Güvenlik Operasyonu Eğitimi

2) Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi Kursu (Bu hizmeti verenler için zorunlu)

3) Denetçi/Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Sistemi Eğitimi (Opsiyonel)

Yer hizmetleri/İkram Kuruluşları:

1) Havacılık Güvenlik Yönetimi Eğitimi

2) İkram Güvenliği Eğitimi (İkram GSYY)

3) Yer Hizmetleri Güvenliği Eğitimi (Yer hizmeti GSYY)

4) Uçak Temizlik Güvenliği Eğitimi (Yer hizmeti GSYY)

5) Denetçi/Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Sistemi Eğitimi (Opsiyonel)

Havaalanı/Terminal/Onaylı Bakım Kuruluşları İşletmeleri:

1) Havacılık Güvenlik Yönetimi Eğitimi/Havaalanı Güvenlik Operasyonu Eğitimi

2) Denetçi/Havacılık Güvenliği Kalite Kontrol Sistemi Eğitimi (Opsiyonel)

Hava taksi/Amatör/Sportif havacılık işletmeleri:

1) Temel Sivil Havacılık Güvenliği Eğitimi

2) Havacılık Güvenlik Yönetimi Eğitimi (Opsiyonel)

Yetkili Havaalanı Tedarikçileri:

1) Temel Sivil Havacılık Güvenliği Eğitimi

2) Sürücü Güvenliği Eğitimi (SHT-17.2 Modül 12 içeriği)

ATM Kuruluşları:

1) Temel Sivil Havacılık Güvenliği Eğitimi

2) ATM Güvenliği (SHT17.2 Modül 15 içeriği)

Özel Güvenlik Kuruluşları:

1) Kontrol Noktası Güvenlik Uygulamaları Eğitimi

2) Havacılık Güvenlik Yönetimi Eğitimi (Opsiyonel)

3) Patlayıcı Tespit Sistemi EDS Eğitimi (Bu hizmet veriliyorsa)

4) Tehlikeli Maddeler Eğitimi (Kategori 12)  • SHT-17.3 sayılı Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı için tıklayınız

  • Form 4 Başvuru Belgesi için tıklayınız


Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı  
Yetkili Ramazan DURSUN
Telefon  (312) 203 60 28
Fax (312) 212 46 84

Sürekli Uçuşa Elverişlilikten Sorumlu Yönetici

Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşlarında görev alacak sürekli uçuşa elverişlilikten sorumlu yönetici personelin niteliklerine ilişkin gereklilikler Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Talimatı (SHT-M)’nda belirlenmektedir.

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı
Yetkili Musa ARDOĞAN
Telefon  (312) 203 61 28
Fax (312) 212 46 84