SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Performans Programları

Stratejik planda yer alan amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilmesi planlan faaliyet ve hedeflerin hazırlanması, ilgili idarelere sunulması amacıyla Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından yıl bazında Performans Programı oluşturulmaktadır.

Hedeflerin gerçekleştirilmesi kapsamında sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgi verme sorumluluğuyla hazırlanan Performans programlarımız; performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.