SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Misyon, Vizyon ve Politikalarımız

MİSYON
Türk sivil havacılığının emniyetini ve güvenliğini belirlenen standartlar çerçevesinde sağlamak.


VİZYON
Sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine hizmet etmek için etkin ve saygın bir konuma sahip olmak.


3.3. TEMEL DEĞERLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için
“Topluma Hizmet”
“Başarı Arzusu”
“Emniyet”
“Dürüstlük”
“Yanıt Verebilme”
temel değerleri geleceğine rehberlik eder.


KALİTE POLİTİKASI
Sivil Havacılığın uçuş emniyet ve güvenliği ile sürdürülebilir gelişimi esaslarına bağlı, mükemmelliği hedefleyen bir anlayış içerisinde tüm paydaşlara açık, katılımcı, etik ilkelere bağlı, sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik, etkin ve saygın bir sivil havacılık yönetim hizmeti sunmak.


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bilgi işlem faaliyetleri, bilgi varlıkları ve bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı iş süreçleri dahilinde; 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır. 

Bilgi İşlem faaliyetleri kapsamında;

  • Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüz ile ilişkili tüm kurum, kuruluş ve şahısların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlanmasını,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Genel Müdürlüğümüzün bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Genel Müdürlüğümüzün güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerinden ve anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.- EĞİTİM POLİTİKAMIZ

- DENETİM POLİTİKAMIZ

- MUAFİYET POLİTİKAMIZ

- YAPTIRIM POLİTİKAMIZ