SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı

İleri teknoloji gerektiren ve sınır tanımaz özelliğe sahip havacılık endüstrisinde Türkiye, uluslararası havacılık gelişmelerini yakından takip etmek ve çağın gereklerini yerine getirmek için çeşitli uluslararası teşkilatlara üye durumdadır. Uluslararası sivil havacılığın temelini oluşturan "Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması – Şikago (Chicago) Sözleşmesi’'ne Türkiye 1945 yılında taraf olmuş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Ayrıca, Avrupa bölgesinde; Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC)'na da 1956 yılında kurucu üye olan Türkiye, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)’ na da 1989 yılından beri üye durumdadır. Bunların dışında bölgesel düzeyde çeşitli organizasyonlara da üye konumuyla, sivil havacılık faaliyetleri ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.  

5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile onaylanmış olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması’nın 19 numaralı Eki’ne (ICAO Annex 19) göre hizmet sağlayıcıların bir emniyet yönetim sistemi kurması gerekliliğine paralel olarak; üye ülkelerin, bir Devlet Emniyet Programı oluşturmak ve yürütmek yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Bu program, devletin, sivil havacılık emniyetiyle ilişkili kurum ve kuruluşlarının; havacılık emniyetinin yönetilmesi ile ilgili belirli faaliyetleri yerine getirmesini ve bu kurum/kuruluşların görev ve sorumlulukları ile birbirleri arasındaki ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayacaktır.

Emniyet gözetim sistemi ile Devlet Emniyet Programı, emniyet amaçları bakımından yakın bir şekilde bağlantılıdır. Devlet emniyet gözetimi sisteminin kritik unsurları, Devlet Emniyet Programının temelini teşkil eder. ICAO Ek-19, bir üye Devletin havacılık emniyet yönetimi konusundaki sorumluluklarına ilişkin gereklilikleri içermektedir. Bu gereklilikler Devlet içerisinde havacılık emniyetinin bütüncül bir yaklaşımla yönetilebilmesini de kapsamaktadır.
Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı ve Emniyet Gözetim faaliyetleri birbirine bağlı olup, her ikisi de emniyet hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlamaktadır.

Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır. Hazırlanan bu program Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından onaylanır ve yürütülür. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasında yer alan arama ve kurtarma, havacılık haritaları, hava aracı telsiz sistemi ruhsatları, havacılık meteorolojisi hizmetleri, tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli koordinasyon, Genel Müdürlük ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında imzalanacak protokoller ile sağlanır.


Devlet Emniyet Programı İçin Tıklayınız