SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Tecnam P2008 JC Tipindeki Hava Araçları için Burun İniş Takımı Kontrol / Modifikasyon Gerekliliklerinin Yer Aldığı Uçuşa Elverişlilik Direktifi (TR.AD-2023.02-01) Yayımlanmıştır

23 Şubat 2023
Ülkemiz hava sahası içerisinde 31 Mayıs 2018, 22 Nisan 2022 ve 15 Ağustos 2022 tarihlerinde Tecnam 2008 JC tipi hava araçlarında yaşanan hava aracı kazaları ve ciddi olayları ile ilgili Genel Müdürlüğümüz tarafından tedbir alınması gerekliliği hasıl olmuştur.
 
Bahse konu kaza ve ciddi olayların incelenmesi neticesinde, Tecnam üretimi P2008 JC tipi hava araçlarında NLG (burun iniş takımı) dikmesi ile destek alt bağlantı parçalarının gerilme dayanımının zayıf olduğu, kaynak noktalarında çatlak ve hasarlar oluşabildiği, nispeten pozitif iniş yapıldığında dahi bahse konu alt bağlantı parçalarında hasar oluşması sebebiyle ön tekerin (disk) hava aracından ayrıldığı, ayrıca burun dikmesinin de  sert  inişlere  (hard-landing)  hassas  olduğu  tespit  edilmiştir.  Bu  durumun,  önceden  tespit  edilip düzeltilmezse, hava  aracının  hasar  görmesi  ve  mürettebatın  yaralanmasıyla  sonuçlanabilecek  NLG arızasına yol açabileceği değerlendirilmiştir.
 
Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili üretici şirket ile yazışma yapılmış, düzeltici işlemler üzerine çalışmalar yürütülmüş olup, söz konusu çalışmalar neticesinde Ek'te yer alan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (TR.AD-2023.02-01) hazırlanmıştır. Genel  Müdürlüğümüzce  hazırlanan  Uçuşa  Elverişlilik  Direktifinin (TR.AD-2023.02-01) Tecnam 2008 JC tipi hava aracı ile faaliyet gösteren ilgili işletmeler ve gerçek kişiler tarafından belirtilen süreler içerisinde uygulanması ve takip edilmesi zorunludur.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Direktif İçin Tıklayınız


Airworthiness Directive relating to Nose Landing Gear Control / Modification Requirements for Tecnam P2008 JC Type Aircraft (TR.AD-2023.02-01) has been published. 

It has become necessary for DGCA to take precautions regarding the aircraft accidents and serious incidents involving Tecnam 2008 JC type aircraft on May 31, 2018, April 22, 2022 and August 15, 2022 within the airspace of Türkiye.

As a result of the investigation of the accidents and serious incidents mentioned, it has been determined that the tensile strength of the NLG (nose landing gear) strut and support sub-fittings in Tecnam P2008 JC type aircraft is weak, cracks and damages may occur at the welding points, the front wheel (disc) is separated from the aircraft due to damage to the said sub-fittings even when landing relatively positively, and the nose strut is also sensitive to hard-landing.  It was assessed that this situation, if not detected and corrected in advance, could lead to NLG failure, which could result in damage to the aircraft and injury to the crew.

In this context, our Directorate General has made correspondence with the relevant manufacturer company, carried out studies on corrective actions, and as a result of these studies, the Airworthiness Directive (TR.AD-2023.02-01) attached has been prepared. The Airworthiness Directive (TR.AD-2023.02-01) prepared by our Directorate General shall be implemented and followed by the relevant businesses and real persons operating with Tecnam 2008 JC type aircraft within the specified periods.

It is announced to the public with respect.


Click for the Directive