SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Amatör Yapım Hava Aracı Sertifikasyonu Talimatı (SHT-AS) Taslağı sektör görüşlerine açılmıştır

24 Haziran 2024
Amatör Yapım Hava Aracı Sertikasyonu Talimatı (SHT-AS) kapsamına “Restorasyon” faaliyetlerinin eklenmesi düşüncesiyle ilgili Talimat üzerinde değişiklik yapılması düşünülerek taslak Talimat (SHT-AS/RS) şeklinde sektör görüşlerine açılmıştır.

“Bu Talimatın amacı, amatör yapım hava aracı imalatı, sertifikasyonu ve uçuşa elverişliliği ile hava aracı restorasyonuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” 

Taslak metin olarak kabul edilen söz konusu Talimat ile ilgili görüşlerinizi, 08.07.2024 tarihine kadar ekte bulunan Görüş Bildirimi Formu’unda belirtilen usullere uygun olarak doldurarak ued.bildirim@shgm.gov.tr üzerinden bildirebilirsiniz.