SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Havaalanı ve Pist Emniyeti

Havaalanlarının olmazsa olmaz en önemli unsuru pistlerdir. Pistlerin emniyet standartlarına uygun şekilde dizayn edilmesi ve işletilmesi gerek uluslararası gerekse ulusal düzenlemeler açısından gereklidir. Hava aracı operasyonlarının en önemli kısmı, pistler üzerinde veya pistlerin yaklaşma ve kalkış bölgelerinde gerçekleşmesi sebebiyle uçuş, can ve mal emniyeti açısından Pistlerin emniyet standartlarına uygun şekilde dizayn edilmesi ve işletilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Ancak emniyet denilince sadece ölümlü uçak kazalarının önüne geçilmesi ya da sadece pistlerin emniyetli olmasının sağlanması akla gelmemelidir. Havaalanlarındaki tüm operasyonlarda hava aracının emniyetli operasyonlar gerçekleştirebilmesi için bir takım kriterlerin havaalanlarında ve civarında sağlanması gerekmektedir. Bu gereklilikler ICAO tarafından yayımlanan Annex 14 dokümanının 1. cildindeki hususlar kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve yayımlanan Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı (SHT-HES) ile belirlenmiştir.

Havaalanları Daire Başkanlığı
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Fatih TUNCAR
Tel (312) 203 74 54
Faks (312) 203 46 84

Standartlar

Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı

Amaç
Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında uygulanması gereken emniyet
standartları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Talimat, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarını işleten işletmeciler ile bu havaalanları ve
çevresinde uygulanması gereken emniyet standartları ile ilgili usul ve esasları kapsar.