SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

ÇevreCORSIA (Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması)

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 06/10/2016 tarihinde uluslararası havacılıktan kaynaklanan CO2 emisyonlarını sınırlamak için küresel, piyasaya dayalı bir önlem olan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şemasını (CORSIA) kabul etmiştir. CORSIA, 2020'den itibaren uluslararası havacılığın CO2 emisyonlarını sabit tutmayı hedeflemektedir. Bu amaçla uçak işleticilerinin CO2 emisyonlarını proje kredileri (ofsetler) ile dengelemelerini öngörmektedir.

ICAO'nun CORSIA ile ilgili Standartları ve Tavsiye Edilen Uygulamaları(SARP) içeren Annex 16 Cilt IV dokümanı,
  • idari gereklilikleri,
  • izleme, raporlama ve doğrulama kurallarını (MRV kuralları) ve
  • dengeleme yükümlülüklerinin miktarının hesaplanmasını içermektedir. 

Çevresel Teknik El Kitabı (Doc 9501), Cilt IV - Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şemasına Uyum Sağlanmasına Yönelik Prosedürler dokümanı
SARP'lerin uygulanması için kullanılacak kılavuz materyaldir. Belge yasal olarak bağlayıcı değildir ancak ayrıntılı bilgileri, pratik örnekleri ve ilgili şablonları içermektedir.
Ayrıca, beş CORSIA Uygulama Öğesi vardır. Bunlar Annex 16 Cilt 4’te atıfta bulunulan referans öğeler olup şemanın kurallarının yerine getirilmesinde önem teşkil eden belgelerdir. Belgelerin tamamına ICAO CORSIA internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’de CORSIA’nın uygulanmasında yetkili kurum Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür.

Uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Talimatın uygulamasında yararlanılacak Türkçe belgeler aşağıda yer almaktadır:
Çevre Birimi
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A 06570 Maltepe / ANKARA
Yetkili  Deniz KAYMAK
Tel (312) 203 61 02
Faks (312) 212 46 84

Gürültü Haritaları

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan sözleşmeyle başlatılan "Türkiye'de DHMİ Tarafından İşletilen Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması" projesi kapsamında tüm havalimanlarının gürültü haritaları oluşturulmuştur.

Stratejik gürültü haritaları, azaltım ve kontrol tedbirlerinin alınacağı bölgelerin tespitinde kullanılabilen en önemli araçlardır. Maruz kalınan gürültünün stratejik tahmini ile birlikte (etkilenen nüfusun seviyeye bağlı maruziyet yüzdeleri) gürültü politikasının ilerideki gelişimine de yardım etmektedir. Ayrıca, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuya ve karar mercilerine bilgi vermesi açısından da önem taşımaktadır. Stratejik gürültü haritası sonuçları ile gürültü unsuru göz önünde bulundurularak ileride oluşabilecek gürültü problemleri de büyük oranda planlama aşamasında önlenebilmektedir.

AB uyum sürecinde ulusal programımda yer alan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda olan 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi (END) uyumlaştırma çalışmaları ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) hazırlanmıştır. ÇGDYY’de yer alan belirli kriterler çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara stratejik gürültü haritalarının oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. Mevzuata göre havalimanı stratejik gürültü haritalarının hazırlanması, işletmeci kurum/kuruluş sorumluluğundadır.

Bu proje ile ülkemizde ulaştırma sektöründe önemli bir paya sahip ve artan yatırımlarla daha da önem kazanacak olan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havaalanlarının stratejik gürültü haritaları tamamlanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bununla birlikte, kapsamda yer alan havalimanları için Gürültü Simülasyon Modeli geliştirilmiştir. Birçok havaalanının etki alanında (Havaalanı referans noktası merkez alınarak 25 Km yarıçapındaki dairesel alan) gündüz (07-19), akşam (19-23) ve gece (23-07) zaman dilimlerine yönelik ÇGDYY’de belirtilen dB(A) seviyeleri için;
-gürültüden etkilenen alan büyüklükleri,
-konut, okul ve hastane sayıları,
-konutlarda yaşayan kişi sayıları hesaplanmıştır.

Ayrıca, havalimanları çevresinde belirlenen çalışma alanları için;
  • 5 dB (A) aralığı haritaları
  •  >55, >65 ve >75 dB(A) haritaları
  •  Cephe haritaları
  •  Sınır değer haritaları
  •  Kontur haritaları oluşturulmuştur.

İstatistikler

Genel Müdürlüğümüz Çevre Birimi olarak 2014 yılı itibariyle ICAO Form A verileri ve Emisyon İzleme Formu (EMS) toplanmaktadır. Bu veriler içerisinde tüm havayollarının her uçuş bacağına ait kuyruk numarası, kalkış-varış, uçuş süresi, salınan CO2 emisyonu gibi değerler yer almaktadır. 2022 yılından itibaren ise DMS sistemiyle ICAO CORSIA ve ulusal uçuşlarımız için tamamen otomatik ve doğrulanmış istatistiksel raporlar hazırlanacaktır.