SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi

SHGM tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Bu kapsamda işletmelerden TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonuna ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturması, uygulaması, dokümante etmesi, sürekliliğini sağlaması ve TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi" işlemini tamamlaması; her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması ve TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması istenmektedir.

Belirtilen gereklilikleri sağlayan işletmelere SHGM tarafından "Yeşil Kuruluş Sertifikası" verilmektedir.

Bir havaalanında bulunan tüm işletmelerin "Yeşil Kuruluş Sertifikası" alması durumunda, o havaalanına "Yeşil Havaalanı Sertifikası" verilecektir.

Bir havaalanında, SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun, proje dahilinde SHGM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi halinde, söz konusu kuruluşa SHGM tarafından "YEŞİL KURULUŞ (GREEN COMPANY)" unvanı verilmekte ve söz konusu kuruluşun o havaalanı için SHGM Hizmet Tarifesi gereği ödeyeceği yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim yapılmaktadır. Havaalanı işletmecilerinin ve havaalanlarındaki diğer hizmet sağlayıcıların tümümün gereklilikleri yerine getirmesi durumunda ise, söz konusu havaalanına SHGM tarafından “YEŞİL HAVAALANI (GREEN AIRPORT)" unvanı verilmekte ve gereklilikleri yerine getiren tüm kurum ve kuruluşların SHGM tarafından verilen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %50 indirim yapılmaktadır.

Not: Proje kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM'ye) yapılacak başvurular ile ilgili detaylar "Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları"nda belirtilmiştir. TSE'ye yapılacak başvurularda ise aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. Bu doküman TSE tarafından oluşturulmuş olup bu dokümanla ilgili her türlü soru için TSE ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

İlgili Dokümanlar
Atık Yönetim Planı ve Hedef Atık Çizelgesi Örneği
Genel Müdürlüğümüzce Yeşil Kuruluş Unvanı Verilen İşletmelerin Listesi
Yeşil Havaalanı Projesi Uygulama Esasları
Yeşil Kuruluş Sertifikası Başvuru Formu
Yeşil Havaalanı Sertifikası Başvuru Formu
Yeşil Havaalanı Projesi Sektörel Kriterler Dokümanı
Atık Kayıt Çizelgesi Örneği
Yeşil Havaalanı Projesi Sera Gazı Kriterleri Dokümanı
TSE'ye Yapılacak Başvurular ile ilgili detaylar
TSE'ye, TS EN ISO 14001 Belgelendirmesi Başvurusunda Kullanılacak Form
TSE'ye, TS EN ISO 14064-3 Sera Gazı Envanter Raporunun Doğrulanması Başvurusunda Kullanılacak Form
Kimyasal Envanter Listesi