SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Stratejik Plan

MİSYON
Türk sivil havacılığının emniyetini ve güvenliğini belirlenen standartlar çerçevesinde sağlamak.

VİZYON

Sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine hizmet etmek için etkin ve saygın bir konuma sahip olmak.

TEMEL DEĞERLER

Katılımcılık
Topluma Hizmet
Tarafsızlık 
İnsan Odaklılık
Etik İlkelere Bağlılık
Çevreye Duyarlılık
Yenilikçilik

KALİTE POLİTİKASI
Sivil Havacılığın uçuş emniyet ve güvenliği ile sürdürülebilir gelişimi esaslarına bağlı, mükemmelliği hedefleyen bir anlayış içerisinde tüm paydaşlara açık, katılımcı, etik ilkelere bağlı, sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik, etkin ve saygın bir sivil havacılık yönetim hizmeti sunmak.

STRATEJİK PLANIMIZ