SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Stratejik Plan

MİSYON
Ulusal ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda Türk sivil havacılığının emniyetini ve güvenliğini sağlamak.

VİZYON

Türk sivil havacılığının sürdürülebilir gelişimine yön vermek ve uluslararası alanda öncü olmak.

TEMEL DEĞERLER

Teknoloji Tabanlı
Veriye Dayalı
Rehberlik Edici
Katılımcı ve Paylaşımcı
Çevreye Duyarlı
Gelecek Odaklı

KALİTE POLİTİKASI
Sivil Havacılığın uçuş emniyet ve güvenliği ile sürdürülebilir gelişimi esaslarına bağlı, mükemmelliği hedefleyen bir anlayış içerisinde tüm paydaşlara açık, katılımcı, etik ilkelere bağlı, sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik, etkin ve saygın bir sivil havacılık yönetim hizmeti sunmak.

STRATEJİK PLANIMIZ