SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Kurumsal Mali Durum Raporları

Hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması amacıyla 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında diğer kamu idarelerinde olduğu gibi Genel Müdürlüğümüz tarafından da Kurumsal Mali Durum Raporları hazırlanmaktadır.

Altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı Kurumsal Mali Durum Raporlarımız, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi amaçlanmıştır.