SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Faaliyet Raporlarımız

Merkezi idare kapsamındaki kamu idarelerinin saydamlık ve hesap verebilme sorumluluğu kapsamında faaliyet sonuçlarının gösterilmesi, kamuoyuna ve ilgili kurumlara sunulması amacıyla Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz Faaliyet raporları bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmıştır.

Doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik ve açıklık ilkeleri ile hazırlanan Faaliyet Raporlarımız, Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon, teşkilat yapısı, mevzuatı, sunulan hizmetlere, insan ve fiziki kaynaklara ilişkin bilgilerin yanı sıra, amaç ve hedeflerimiz, faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler, performans programı ve stratejik plana göre yürütülen faaliyetler, temel mali tablolar, kurumsal kabiliyet ve kapasite, öneri ve tedbirler bölümleri ile yıllar itibariyle aşağıda sunulmuştur.