SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Personeli Lisanslandırma Talimatları Revizyonu

8 Mart 2023
Bilindiği üzere, hava aracı Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi, Bakım Kuruluşları, Bakım Personeli Lisansları ve Bakım Eğitim Kuruluşlarının yetkilendirilmesi, denetimleri, personele lisans verilmesi hususlarındaki gereklilikler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5 Kasım 2022 tarih ve 32004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği (SHY-CA) ile düzenlenmiş olup, bu kapsamda yürüklükte olan SHY-M, SHY-145, SHY-147 ve SHY-66 Yönetmelikleri söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle ilişkili Talimatları, Genelgeleri ve diğer düzenlemeleri ile birlikte yürürlükten kalkmıştır.
 
Yürürlüğe giren SHY-CA Yönetmeliğinin uygulanması amacıyla Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansının (EASA) bu kapsamdaki güncel regülasyonları ile uyumlu olacak şekilde SHT-CAM, SHT-145, SHT-147 ve SHT-66 Talimatları ile UED-2023/1 numaralı Bakım Personeli Lisans Dönüşümü ve Yetkilendirme Genelgesi hazırlanarak 9 Şubat 2023 tarihinde yayımlanmıştır.
 
Yayımlanarak yürürlüğe giren Talimatlar ve Genelge hali hazırda uygulanan sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi, bakım kuruluşları, bakım eğitimi kuruluşları ile bakım personeli lisansı hususlarında ciddi değişiklikler, geçiş süreçleri ile yetki ve lisans dönüşüm işlemlerini yürürlüğe koyduğu için gerekli değerlendirmeleri yaparken Talimat ve Genelgelerde belirtilen, kapsam, geçiş süreci, dönüşüm, personel gereklilikleri gibi konularla ilgili maddelerin doğru anlaşılması son derece önemlidir.
 
Bununla birlikte, söz konusu Talimatlar ve Genelgeler güncel EASA regülasyonuna uyum, sektör ve Kurum içi görüşler dikkate alınarak revize edilmiş olup, aşağıdaki linkler üzerinden erişilebilecektir. Ayrıca, söz konusu düzenlemelere mevzuat.shgm.gov.tr adresi Sektörel Mevzuat sayfasından da erişebilmek mümkündür.