SHGM Çağrı Merkezi: 444 60 01

Hizmet Standartlarımız

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetlerin ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, bürokratik işlemlerin ve zaman kaybının azaltılması amacıyla Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Daire Başkanlığı ve Müdürlükler düzeyinde hizmet standartlarımız oluşturulmuştur.

Hizmetlerin akışı, ne kadar sürede tamamlanacağı, onay süreçleri, gerekli belge ve dokümanların faaliyet bazında sunulması ile, sektör kuruluşlarımız için daha etkin ve verimli bir kamu yönetimi amaçlanmıştır. Şeffaf, hızlı ve kaliteli ayrıca güven esasına dayalı bir hizmet anlayışı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarının işleyiş usul ve esaslarının yer aldığı Hizmet Standartları Dokümanları aşağıda sunulmuştur: