SHGM Call Center: 444 60 01

Our Directorate General, being in charge of regulating the civil aviation industry in accordance with the national and international regulations, has promulgated the most extensive actions for legislation through 46 statutory regulations, which were accomplished by the same in 2012, in the history of civil aviation. Turkey is indicated as the only country, which can establish a civil aviation industry, which currently operates in accordance with the international regulations and standards, in such a rapid and sustainable manner, after having published 172 civil aviation regulations for a period of ten years upon introduction of civil aviation activities to the private sector.

Our actions for legislation, which are carried out with the purpose of ensuring flight safety and security of Civil Aviation as well as sustainable development thereof, and carrying out the civil aviation activities in accordance with the national and international regulations and standards, will continue to be based on the needs of our industry.

You can forward your opinions and suggestions in relation to the regulations through mevzuat@shgm.gov.tr

Our regulations are published only in Turkish.

Kanunlar

Kanun
No
 

Kanun

Yayımlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon
No

5431

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

18/11/2005

-

-

2920

Türk Sivil Havacılık Kanunu

19/10/1983

-

-

Yönetmelikler

Mevzuat
Kodu
Mevzuat Adı Daire
Birim
Yayınlanma Tarihi Revizyon
Tarihi
Revizyon
Sayısı
SHY-CNS/KYS Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 25.09.2014 - -
SHY-65.02 Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 18.06.2014 - -
SHY-FUA Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 18.04.2014 - -
SHY-6A Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 16.11.2013 - -
SHY-ATSEP Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans Ve Yetkilendirme Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 14.11.2013 - -
SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 30.10.2013 - -
SHY-21 Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 20.08.2013 - -
SHY-HUK Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 13.08.2013 - -
SHY-DENİZ Deniz Uçakları İle Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 23.07.2013 - -
SHY-SEYRÜSEFER Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 11.07.2013 - -
SHY-145 Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 11.06.2013 10.05.2014 1
SHY-6B Genel Havacılık Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 14.05.2013 - -
SHY-İPC Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik
Ek.1
SHGM  29.01.2013 -  -
İTHALAT-TEBLİĞ Sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus maddelerin ithaline ilişkin tebliğ Uçuşa Elverişlilik Dairesi  31.12.2012  - -
SHY-M Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 20.12.2012 20.12.2013 1
SHY-CNS Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemlerinin mânia kriterleri Hk. Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 24.10.2012 23.08.2013 -
SHY-UK Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 15.09.2012 - -
SHY-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği Uçuşa Elverişlilik Dairesi 18.08.2012 - -
SHY-YDK Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği SHGM 05.04.2012  - -
SHY-SMS Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği SHGM 13.01.2012    
SHY-YOLCU Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Hava Ulaşım Dairesi 03.12.2011 - -
SHY-DENİZ Deniz Uçakları İle Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği  SHGM 02.10.2011  - -
SHY-65.01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 31.07.2011 - -
SHY-GÖZETİM Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hakkında Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 27.04.2011 - -
SHY-MALİ MESULİYET Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş Veya Kalkış Yapan Türk Ve Yabancı Sivil Hava Araçları Malî Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik Hava Ulaşım Dairesi  15.11.2006 04.07.2011  1
SHY-SAFA Yerli ve Yabancı Hava araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik Uçuş Operasyon Dairesi 14.05.2010 - -
SHY-ATM Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 27.01.2010 - -
SHY-14B Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 29.01.2009 06.10.2012 1
SHY-33B Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller İle Sıhhi İşyerleri İçin işyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Havaalanları Dairesi 10.09.2008 03.04.2012 4
SHY-33A Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Havaalanları Dairesi 05.04.2008 13.05.2014  4
SHY-65.01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği Hava Seyrüsefer Dairesi 31.01.2007  - -
SHY-1 Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 06.06.2006 12.12.2012 3
SHY-3.ŞAHIS 3. Şahıs Mali Mesuliyet Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 15.11.2005  - -
SHY-İLK YARDIM İlk Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uçuş Operasyon Dairesi  18.03.2004 - -
SHY-2002/49/EC Gürültü Kontrol Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 25.06.2002 - -
SHY-24762 İlk Yardım Yönetmeliği  Uçuş Operasyon Dairesi 22.05.2002  -
SHY-24762-EK İlk Yardım Yönetmeliği Ekler... Ek3...Ek4...Ek5...Ek7...Ek9...Ek10...Ek12c...Ek14a...Ek14b  Uçuş Operasyon Dairesi 22.05.2002  - -
SHY-14A Hava Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 14.05.2002 02.10.2011 2
SHY-22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği Havaalanları Dairesi 28.08.1996 03.04.2012 9
SHY-6C Çok Hafif Hava Araçları Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 08.03.1987 - -
SHD-7 Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışmaları Hk. Havaalanları Dairesi  25.10.1982  - -
SHY-2677 Sivil Hava Meydanlarında ve Sınır Kapılarında Görevli Kuruluşların Teknik Nitelikteki ve İşletmecilik Bakımından Özellik Arzeden Hizmet ve Görevlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik  Havalanları Dairesi 10.06.1982  - -
SHGM-T-47 Uçakla Zirai Mücadele İşletme Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi 02.05.1979 - -
SHD-T-44 Uçuş Harekat Uzmanı (DİSPEÇER) Lisans Yönetmeliği Uçuş Operasyon Dairesi  12.04.1972  - -

Talimatlar

Mevzuat
Kodu

Mevzuat Adı

Daire

Yayınlanma Tarihi

Değişiklik
Tarihi

Değişiklik 
Sayısı

SHT-ENGELSİZ Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Havayolu Yolcuları Talimatı Havaalanları Dairesi  24.11.2015 - -
SHT-HEK Havaalanı El Kitabı Talimatı Havaalanları Dairesi 09.11.2015 - -
SHT-33B Terminal İşletmeciliği Uygulama Esasları Talimatı Havaalanları Dairesi 04.11.2015 - -
SHT-BPU Hava Aracı Bakım Programı Periyotlarının Belirlenmesi Ve Kısa Süreli Uzatılması Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi  03.11.2015  -  -
SHT-MD SHY-M Kapsamına Girmeyen Hava Araçlarının Sürekli Uçuşa Elverişliliği Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi  15.10.2015 - -
SHT-FTL Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 12.10.2015 - -
SHT-17.6 Hava Kargo ve Posta Güvenliği Talimatı Havacılık Güvenliği Dairesi 04.09.2015 - -
SHT-6AF Ticari Hava Taşıma İşletmelerinin Finansal ve Mali Konularda Denetlenmesine İlişkin Talimat  Uçuş Operasyon Dairesi 04.08.2015 - -
SHT-ATSEP Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav Talimatı Hava Seyrüsefer Dairesi 04.05.2015 - -
SHT-ÇHHA Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 09.04.2015 - -

SHT-AS

Amatör Yapım Hava Aracı Sertifikasyonu Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi 
09.04.2015
-
-

SHT-HHA-S

Hafif Hava Araçlarının Sertifikasyonu Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi 
27.11.2014
-
-

SHT-KOKPİT YOL BOYU

Türk Tesciline Kayıtlı Hava Araçları ve Pilotların Yol Boyu Denetleme ve Değerlendirilmelerine Dair Talimat

Uçuş Operasyon Dairesi
14.11.2014
-
-

SHT-Eğitim/HUD

Hava Ulaşım Dairesi Eğitim Talimatı

Hava Ulaşım Dairesi
23.10.2014
-
-

SHT-7

Hava Aracı Milliyeti Ve Tescil İşaretleri Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi
11.09.2014
-
-

SHT - EĞİTİM/AIM

Havacılık Bilgi Yönetimi Hizmet Üniteleri Eğitim Talimatı

Hava Seyrüsefer Dairesi
05.09.2014
-
-

SHT-KABİN YOL BOYU

Kabin Yol Boyu Denetimlerine İlişkin Esas Ve Usuller Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi
11.08.2014
-
-

SHT-MÂNİA

Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Havaalanlarından Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarına İlişkin İnşaat Sınırlamalarına Ait Planların Yapılması, Yayımlanması, Takip Esasları Ve Sorumlu Kuruluşlar Hakkında Talimat

Havaalanları Dairesi
20.07.2014
-
-

SHT-66

Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı ve Ekleri

Uçuşa Elverişlilik Dairesi
13.05.2014
01.09.2015
1

SHT-66L-HS

Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Yetkilendirme Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi
28.04.2014
31.08.2015
1

SHT-HÇG

Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı

Havaalanları Dairesi
04.04.2014
29.09.2015
1

SHT-3M

Uçuş Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Talimat

Uçuş Operasyon Dairesi
12.03.2014
-
-
SHT-HES

Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı

Havaalanları Dairesi

17.12.2013

04.02.2014
-

SHT-1T

Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

06.12.2013

31.12.2014

2

SHT-21

Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

25.11.2013

-
-
SHT-145

Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

21.11.2013

09.07.2015
1
SHT-İHA İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul Ve Esaslarına İlişkin Talimat SHGM 30.10.2013 - -

SHT-BALON-SLOT

Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Sıcak Hava Balonları Slot Uygulama Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

14.07.2013

29.09.2015

2

SHT-OPS N-O Ticari Hava Taşıma İşletmelerinde Görevli Yer Dersi, Yol Eğitimi, Alıştırma Uçuşu Ve Kontrol Yapacak Kokpit Ve Kabin Eğitmenlerine İlişkin Asgari Gereklilikler Talimatı (Rev 01). Uçuş Operasyon Dairesi 24.06.2013 01.10.2013  
SHT-M

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

10.06.2013

03.04.2015
2
SHT-KİRALAMA Hava Aracı Kiralama Usul ve Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 05.06.2013 27.10.2015

SHT-1L-HS

Dil Yeterliliği Hizmeti Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

21.05.2013

21.02.2014

1

SHT-1G

Devlet Hava Araçlarında Görev Yapan Pilotların Kredilendirilmesi Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

 

30.04.2013

4

SHT 17.5

Tarayıcı Personel Sertifikalandırma Sınav Talimatı

Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı

26.04.2013

-

-

SHT-EĞİTİM/HAD Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı Havaalanları Dairesi 24.04.2013 06.08.2015
1
SHT-IDERA Gayrikabil-İ Rücü Sicilden Terkin Ve İhraç Talebi Yetki Formu'nun (Idera) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 01.04.2013 09.07.2014 1

SHT-DENETİM

Sivil Havacılık İşletmeleri Denetimlerine İlişkin Uygulama Esasları Talimatı

Havaalanları Dairesi
23.01.2012
29.09.2015
4
SHT-OPS-1 Sivil Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul Ve Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 16.01.2013 - 2

SHT-OLAY

Sivil Havacılık Emniyet Olaylarının Raporlanmasına Dair Talimat

Uçuş Operasyon Dairesi

31.12.2012

30.09.2015

2

SHT-TEDARİK Onaylı Tedarikçi Kuruluşları Talimatı Uçuşa Elverişlilik Dairesi 21.12.2012 -
-
SHT-1G Devlet Hava Araçlarında Görev Yapan Pilotların Kredilendirilmesi Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 14.12.2012 -
4
SHT-YDK-S Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşlarının Sorumluluk Sigortası Hakkında Talimat SHGM 04.12.2012 -
-
SHT-BALON Balonla Ticari Havacılık Faaliyetleri Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi  10.10.2012 02.07.2015  3
SHT-YDK Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşlarında Görev Alacak Başdenetçi Ve Denetçilere İlişkin Talimat SHGM 10.10.2012 -
-
SHT-G-VFR-H Gece Görerek Şartlarda Helikopterlerin HEMS, Ambulans, Arama Kurtarma Ve İnsani Yardım Maksatlı Uçuşlarına İlişkin Talimat SHGM 21.09.2012 -
-

SHT-147

Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

05.09.2012

21.05.2015
1
SHT-SAFA Yerli Ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Prosedürleri Uçuş Operasyon Dairesi 27.08.2012 -
1

SHT-TEORİK BİLGİ

Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Ders Öğretmeni Yetkilendirme Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi
16.08.2012
25.02.2014
1

SHT-DENİZ

Deniz Uçağı Pilotluğu Yetkilendirme Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

10.05.2012

-

-

SHT-2 Helikopter Pilotu Lisans Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 20.04.2012 - 1

SHT-1E

Balon Pilotluğu Lisanslandırma Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

 

15.08.2014

3

SHT-1L

Dil Yeterliliği Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

 

04.04.2012

1

SHT-SMS/HAD Havaalanlarinda Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasina İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 07.02.2012 30.10.2015 3
SHT-RNP-20-27 Gerekli Seyrüsefer Performansı Yaklaşmaları Operasyonlarına İlişkin Talimat OPS/Uçuşa El./HSS 27.01.2012 - 1
SHT-NDT

Sivil Havacılık Tahribatsız Muayene Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

24.10.2011

-
-
SHT-14A.02 Kontrolsüz Havaalanlarının Yapımı Ve İşletiminde Uygulanacak Esas Ve Usullere İlişkin Talimat Havaalanları Dairesi 14.10.2011 - 2
SHT-CRS Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri Talimatı Hava Ulaşım Dairesi 11.10.2011 - -
SHT-OPS-SAĞLIK Kabin Ekibi Üyeleri Sağlık Kontrollerine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 01.07.2011 - -

SHT-OPS N-O

Ticari Hava Taşıma İşletmelerinde Görevli Yer Dersi, Yol Eğitimi, Alıştırma Uçuşu Ve Kontrol Yapacak Kokpit Ve Kabin Eğitmenlerine İlişkin Asgari Gereklilikler Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

24.06.2011

01.10.2013

1

SHT-OPS-J Ağırlık ve Denge Formlarının Onaylanması ile Standart Yolcu Ağırlıklarının Değiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 02.05.2011 - 1

SHT-65.04

Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Risk Değerlendirme ve Azaltma Yöntemlerinin Kullanılmasına Dair Talimat

Hava Seyrüsefer Dairesi

24.03.2011

-

-

SHT-65.03

Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kullanılmasına İlişkin Talimat

Hava Seyrüsefer Dairesi

10.03.2011

-

-

 SHT-EBYS

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Talimatı

Bilgi İşlem Birimi   07.03.2011 15.02.2013 

SHT-SMS

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri, Uçuş Eğitim ve Bakım Kuruluşlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat

Uçuş Operasyon Dairesi

14.01.2011

01.11.2015

1

SHT-17.3

Havacılık İşletmeleri Güvenlik Yönetim Sistemi (SeMS) Talimatı

Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı

28.12.2010

17.12.2014

1

SHT-SAFA

Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Prosedürleri

Uçuş Operasyon Dairesi

20.12.2010

27.08.2012

1

SHT 17.4

Hava Kargo İç Hat Geçiş Talimatı

Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı

11.11.2010

-

-

SHT OPS 1

Sivil Uçakla Ticari Hava Taşıma İşletmeciliği Operasyon Usul Ve Esasları Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

24.08.2010

16.01.2013

2

SHT-FDM

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Uçuş Veri İzleme Programına İlişkin Esas ve Usuller Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

22.07.2010

-

-

SHT-5 Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika Ve Lisans Yönetmeliği (Shy–5) Lisans Derecesi Ve Derece Düzeyi Belirleme Sınav İçeriği Ve Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Talimat Hava Seyrüsefer Dairesi 16.06.2010 - -

SHT-1S

Sentetik Uçuş Eğitim Cihazları Yetkilendirme Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

07.05.2010

-

-

SHT STD

Simülatör Kullanıcı Onayı Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

21.04.2010

-

-

SHT-EĞİTİM/HAD

Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı

Havaalanları Dairesi

18.12.2009

24.04.2013
-
SHT-ETOPS Çift Motorlu Uçaklarla Uzatılmış Menzil Operasyonu Onayına İlişkin Talimat Uçuş Operasyon Dairesi 14.12.2009 - 1

SHT-OD

Operasyon Direktifleri Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

14.12.2009

-

-

SHT-1J Planör Pilotluğu Lisanlandırma Esasları Talimatı (Ekleri) Uçuş Operasyon Dairesi 06.10.2009 16.02.2015 2

SHT-12HF.02

Hava Araçlarının Havai Fişeklerin Zararlı Etkilerinden Korunmasına İlişkin Talimat

Hava Seyrüsefer Dairesi

05.08.2009

-

-

SHT 17.2

Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı

Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı

30.06.2009

03.09.2015

1

SHT-14B.01

Heliport Yapım ve İşletim Esaslarına İlişkin Talimat

Havaalanları Dairesi

24.03.2009

-
-
SHT-1A Uçuş Eğitim Organizasyonları Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 09.03.2009 - -
SHT-FTO/TRTO Uçuş ve Tip Eğitim Organizasyonları Denetim Usül ve Esasları İle Denetçi Eğitimi ve Standardizasyonu Uçuş Operasyon Dairesi 09.03.2009 - 1

SHT-1Z

Sadece Simülatörle Tip İntibak Eğitimi Esasları

Uçuş Operasyon Dairesi

09.03.2009

-

-

SHT 17.1

Tüm Havaalanları Giriş Kartı Talimatı

Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı

11.01.2008

08.06.2009

2

SHT-1C

Kontrol Pilotluğu (Examiner) Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

01.10.2007

-

-
DÖNÜŞÜM TALİMATI Pilot Lisanslarının Jar ve Icao Standartlarında Yeni Formata Dönüştürülmesi Talimatı Uçuş Operasyon Dairesi 24.08.2007    

SHT OPS1-J

Ağırlık ve Denge Formlarının Onaylanması ile Standart Yolcu Ağırlıklarının Değiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

21.05.2007

02.05.2011

1

SHT-1J

Planör Pilotluğu Lisanslandırma Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

21.05.2007

06.10.2009

1

SHT-14A.02

Kontrolsüz Havaalanlarının Yapımı Ve İşletiminde Uygulanacak Esas Ve Usullere İlişkin Talimat

Havaalanları Dairesi

12.04.2007

14.10.2011
2

SHT-6A-50

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri İle Uygulama Esasları Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

07.06.2005

09.01.2014

6

SHT-12LAZER.02

Hava Araçlarının Lazer Işınlarının Zararlı Etkilerinden Korunmasına İlişkin Talimat

Hava Seyrüsefer Dairesi

19.04.2005

-

-

SHT-1F

Teorik Bilgi Sınav Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

 

13.04.2005

2

SHT-1H

JAA Üyesi Olmayan Ülkeler Tarafından Tanzim Edilmiş Lisans ve Yetkilerin Çevrilmesi Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

07.01.2004

-

-

SHT 121.23

Sivil Havacılıkta Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu

Uçuş Operasyon Dairesi

30.09.2003

-

-

SHT-1B

Uçak Tip İntibak Eğitimi Organizasyon (TRTO) Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

04.03.2003

07.09.2012

2

SHT-3

Havacılık Sağlık Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi
04.03.2003
-
-

SHT-1A

Uçuş Eğitim Organizasyonları (FTO) Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

04.03.2003

09.03.2009

1

SHT-2

Helikopter Pilotu Lisans Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

04.03.2003

20.04.2012

1

SHT-6A-10

İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları

Uçuş Operasyon Dairesi

24.02.2003

-

-

SHT-129.4

Hava Aracı Bakım Programı Periyotları ve Kısa Süreli Uzatılması Usul ve Esasları Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

26.01.2001

-
-

SHT-150.11

Hava Kargo Acentelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar

Havacılık Güvenlik Daire Başkanlığı

01.01.2000

19.07.2005

1

SHT-10 Kuzey Atlantik Hava Sahası İçinde Asgari Seyrüsefer Sertifikasyonları Operasyon Onayına İlişkin Talimat Hava Seyrüsefer Dairesi Nisan 1999 - -
SHY-150.10A Havaalanları Yer Hizmet Türleri ve Detayları Havaalanları Dairesi 22.03.1999 - -

SHT-0014

Saha Seyrüseferi Operasyon Onayına İlişkin Talimat(Rnav)

Uçuş Operasyon Dairesi

11.07.1997

-

-

SHT-ETOPS

Çift Motorlu Uçaklarla Uzatılmış Menzil Operasyonu Onayına İlişkin Talimat

Uçuş Operasyon Dairesi

01.07.1997

14.12.2009

1

SHT-13

Azaltılmış Dikey Minimumlarında Operasyon Onayına İlişkin Talimat

Uçuş Operasyon Dairesi

01.07.1997

-

-

SHT MMEL/MEL

Temel Asgari Teçhizat Listesi (MMEL) ile Asgari Teçhizat Listesi (MEL) Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Talimatının

Uçuş Operasyon Dairesi

23.06.1995

12.10.2011

1

SHT-150/5300

Havaalanları çevresindeki Doğal Mânialar üzerinde Yapılaşma Kuralları

Havaalanları Dairesi

23.09.1993

-

-

Genelgeler

Genelge Kodu

Genelge Adı

Daire / Birim

Yayınlanma Tarihi

Revizyon
Tarihi

Revizyon
Sayısı

UED - 2015/1

Memorandum on Activities of EASA Part 147 Approved Organizations In Turkey
Attachment

Airworthiness Department  26.01.2015  26.08.2015 1
UOD - 2014/13

Uygun Konaklama Tesisi

Uçuş Operayon Dairesi 18.09.2014 - -
UOD - 2014/12 

Uçuş Operasyon ve Sicil Müdürlüklerine gönderilmesi gereken belgeler

 Uçuş Operasyon Dairesi  26.08.2014 - -
IKM-2014/1

Personel Özlük İşlemleri Hk.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü 13.08.2014 - -
UOD-2014/11

Uçuş Operasyon Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereken raporlar

Uçuş Operasyon Dairesi 06.08.2014  - -
HUD-2014/2

Tarifeli VFR Uçuşlar İçin Suya İniş Kalkış İzni Verilmesi Prosedürü
Ek.1 - Ek.2

 Hava Ulaşım Daire Başkanlığı 18.07.2014  - -
UOD-2014/10

Kabin Hizmetleri Alanında Öğrenci Stajları Genelgesi

Uçuş Operasyon Dairesi 17.07.2014 - -
UED- 2014/3

SHY-147 Kapsamında Tanınan Okul Statüsü 
Ekler: Aviyonik - Mekanik - Okul Başvuru Formu

Uçuşa Elverişlilik Dairesi 11.07.2014 - -
UOD-2014/9

ICAO ve JAA/EASA Lisanslı Pilot Çalıştırma Usulleri Genelgesi

Uçuş Operasyon Dairesi 09.07.2014 - -
SDED-2014/1

Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları Genelgesi

Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi 17.06.2014  - -
UED-2014/4

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu Yetkileri

Uçuşa Elverişlilik Dairesi 10.06.2014 - -
UOD-2014/8

Balon GPS Kayıtlarının Analizi Hakkında

 Uçuş Operasyon Dairesi 04.06.2014 - -
UOD-2014/6

İlave ekip veya ilave tam ekip ile gerçekleştirilen uçuşlarda uçuş sürelerinin uçuş kayıt defterine kayıt edilmesi

Uçuş Operasyon Dairesi  04.06.2014 -
UOD-2014/7

Hava aracı Takip Sistemi (HATS) Genelgesi

Uçuş Operasyon Dairesi 28.05.2014 - -
HUD-2014/1 

Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi
Ek.1 - Ek.2 - Ek.3-4-5

 Hava Ulaşım Dairesi 23.05.2014  - -
UED-2014/2 

Uçuşa Elverişlilik Dairesine Yapılacak Başvuru İşlemleri ve Gönderilecek Bildirimler

Uçuşa Elverişlilik Dairesi   14.05.2014 - -

UOD-2014/5

 Uzaktan Eğitim

Uçuş Operasyon Dairesi  14.05.2014 - -

UOD-2014/4

Uçuş Okullarının Türk Hava Sahası dışındaki operasyonları hakkında...

Uçuş Operasyon Dairesi

06.05.2014

-

-

UED-2014/1

Hava Aracı Güvenilirlik Programları ve Raporları

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

06.05.2014

-

-

UOD-2014/3

Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi Hakkında
Eki

Uçuş Operasyon Dairesi

26.02.2014

   

UOD-2014/2

Yolcu Bagajları

Uçuş Operasyon Dairesi

07.02.2014

-

-

UOD-2014/1

Hava Aracı Adi Kiralama ve İşletme Sözleşmeleri

Uçuş Operasyon Dairesi

07.02.2014

10.08.2014

1

-

Taşınabilir Elektronik Cihazlar Genelgesi

Uçuş Operasyon Dairesi

21.01.2014

-

-

-

Hava Aracı Güvenilirlik Raporları Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

26.12.2013

-

-

-

Yabancı Tescilli Yangın Söndürme Havaaraçları Genelgesi

Uçuş Operasyon Dairesi

22.11.2013

-

-

-

Bakım Destek Anlaşmaları Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

 

06.08.2013

2

-

SHY-66 Lisans Başvuru Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

10.06.2013

-

-

-

OML Kısıtlamalı Pilotlarla Uçuş Ekibinin Teşkili

Uçuş Operasyon Dairesi

26.03.2013

-

-

-

Yolcu Hakları Genelgesi

Hava Ulaşım Dairesi

19.03.2013

-

-

-

965/2012 sayılı EASA IR OPS kurallarına geçiş için Uygulama Planı Genelgesi

Uçuş Operasyon Dairesi

18.01.2013

 -

-

2014 Teşvik Genelgesi

Hava Ulaşım Dairesi

25.12.2012

01.11.2013

1

-

Hava Aracı Bakım Personeli Minimum Dil Yeterliliği Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

29.06.2012

-

-

-

SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Tip İlave İşlemleri Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

28.03.2012

-

-

-

Havayolu İşletmelerinin pilotlara ücretli yol eğitimi vermesine ilişkin Genelge

Uçuş Operasyon Dairesi

23.03.2012

-

-

-

Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge

Uçuş Operasyon Dairesi

22.03.2012

-

-

-

EASA Dökümanlarının kullanılması ile ilgili Genelge

Uçuş Operasyon Dairesi

28.10.2011

-

-

-

Bakım Periyotlarının Kısa Süreli Uzatılmasıyla İlgili Genelge

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

11.10.2011

-

-

-

Bakıma Gelen ve Bakımdan Çıkan Uçaklar ile İlgili Genelge

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

29.09.2011

-

-

-

Kabul Edilebilir Emniyet Düzeyleri Genelgesi

Hava Seyrüsefer Dairesi

20.06.2011

-

-

-

Tescil Genelgesi

Uçuş Operasyon Dairesi

05.03.2011

-

-

-

Dönüşüm Talimatı Genelgesi

Uçuş Operasyon Dairesi

23.12.2010

-

-

-

El Kitaplarına İlişkin Genelge

Uçuş Operasyon Dairesi

05.03.2010

-

-

-

Yabancı Kabin Memuru Çalıştırılmasına İlişkin Hususlar

Uçuş Operasyon Dairesi

07.12.2009

-

-

-

Yabancı Uyruklu Kaptan Atama Esasları

Uçuş Operasyon Dairesi

20.09.2007

-

-

-

Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterleri

Havaalanları Dairesi

26.06.2007

24.07.2012

1

-

Hava Aracı Tescil Sözleşmeleri

Uçuş Operasyon Dairesi

03.07.1905

-

-

UOD-2014/9ICAO ve JAA/EASA Lisanslı Pilot Çalıştırma Usulleri Genelgesi
Uçuş Operasyon Dairesi09.07.2014--

Direktifler

Direktif Adı

Daire / Birim

Yayınlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon
Sayısı

Kabin içi El Bagajları Direktifi

Uçuş Operasyon Dairesi

02.07.2013

-

-

Havaalanı Standartları ve Emniyeti İle Heliportlar Konusunda Alınması Gereken Eğitimler İçin Denklik Tablosu

Havaalanları Dairesi

10.06.2013

-

-

121.5 MHz uluslararası havacılık acil frekansının kullanımına ilişkin Emniyet Uyarısı

Hava Seyrüsefer Dairesi

27.06.2012

-

-

TCAS/ACAS Kullanımına İlişkin Politika ve Usuller

Uçuş Operasyon Dairesi

25.01.2011

-

-

Bakanlar Kurulu Kararları

Yönetmelikler

Yönetmelik Adı

Yayımlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik       

06.03.2013

-

-

Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği              

17.07.2012

-

-

Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği      

09.03.2006

 

-

Temsilcilikler Yönetmeliği           

28.02.2006

-

-

Talimatlar

 

Talimat  Adı

Yayımlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon
No

SHT İMZA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi

16.07.2012

18.09.2014

2

SHT EBYS

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Talimatı

07/03/2011

15.02.2013

2

Genelgeler

Genelge Kodu

Talimat  Adı

İlk Yayımlanma Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon 
Sayısı

OKM - 2014/2 Bilgi Edinme ve BİMER Başvuruları Hakkında
EK-1, EK-2
23/07/2014    
 OKM - 2014/1 Genel Müdürlüğümüz Tarafından Yayımlanan Genelgeler Hakkında 24/01/2014    
  Sosyal Medya Hesapları ve Kullanımı Hakkında 25/12/2013    
  Uluslararası Kuruluşların Sorumluları Hakkında 04/12/2013    
  İç Yazışmalar Hakkında 07/11/2013    
  Denetleme Heyetinin Oluşumu 10/10/2013    

Kanunlar

Mevzuat
Kodu

Mevzuat Adı

Daire

Yayınlanma Tarihi

Kaldırılma
Tarihi

 -  -  -  -  -

Yönetmelikler

Mevzuat
Kodu

Mevzuat Adı

Daire

Yayınlanma
Tarihi

Kaldırılma
Tarihi

SHY-65.02

Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Hava Seyrüsefer Dairesi 30.01.2007 18.06.2014

Talimatlar

Mevzuat
Kodu

Mevzuat Adı

Daire

Yayınlanma Tarihi

Kaldırılma
Tarihi

SHT-CNS

CNS Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Talimatı...

Hava Seyrüsefer Dairesi  01.03.2012   25.09.2014
SHT-1E

Balon Pilotu Lisanslandırma Esasları Talimatı (Rev.2)

Uçuş Operasyon Dairesi   11.04.2012 15.08.2014 
SHT-IDERA

Gayrikabil-İ Rücü Sicilden Terkin Ve İhraç Talebi Yetki Formu'nun (Idera) Kayda Alınmasına, İptal Edilmesine ve İcrasına İlişkin Talimat

Uçuş Operasyon Dairesi   01.04.2013  11.06.2014
SHT-BALON-SLOT

Balon Slot Talimatı

Uçuş Operasyon Dairesi

14.07.2013

11.06.2014
SHT-66 DÖNÜŞÜM

Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Dönüşüm Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

14.11.2012

13.05.2014

SHT-66 SINAV

Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Sınav Talimatı

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

19.02.2008

13.05.2014

Genelgeler

Mevzuat
Kodu

Mevzuat Adı

Daire

Yayınlanma Tarihi

Kaldırılma
Tarihi

UED - 2015/1

Memorandum on Activities of EASA Part 147 Approved Organizations In Turkey

 Airworthiness Department   26.01.2015   26.08.2015
-

El Kitaplarına İlişkin Genelge

Uçuş Operasyon Dairesi   05.03.2010 27.08.2014
-

SHGM'ye Gönderilen Bazı Raporlara İlişkin Genelge

Uçuş Operasyon Dairesi    26.10.2007 12.08.2014 

-

ICAO ve JAA/EASA Lisanslı Pilot Çalıştırma Usulleri

Uçuş Operasyon Dairesi   07.01.2014  09.07.2014

-

SHY–66 Hava Aracı Bakım Lisansı Düzenlenmesi Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

26.11.2012

13.05.2014

-

SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Tip İlave İşlemleri Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

28.03.2012

13.05.2014

-

Hava Aracı Bakım Personeli Temel Eğitim Ve Bakım Deneyimi Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

21.12.2011

13.05.2014

-

SHY-66 Hava Aracı Bakım Lisansı Sınavları Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

04.08.2011

13.05.2014

-

EASA Part-66 Eğitimleri Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

06.06.2011

13.05.2014

-

Teknisyen Kredilendirme Genelgesi

Uçuşa Elverişlilik Dairesi

15.03.2010

13.05.2014